Tiedote 26.11.2014: Nainen väkivallan tekijänä on yhteiskunnallinen tabu

Maria Akatemia on vuonna 2006 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka sääntömääräisenä tehtävänä on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua. Keskeisenä toimintamuotona on vuodesta 2003 tehty ehkäisevä väkivaltatyö – Demeter, naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Näkemyksemme mukaan väkivallan ehkäiseminen ja yhteiskunnalliseen hyvinvoinnin lisääminen edellyttää ilmiön kokonaisvaltaista tunnistamista ja tunnustamista. Nainen väkivallan tekijänä on yhteiskunnallinen tabu. Tämän tabun murtamiseksi on Maria Akatemiassa tehty työtä RAY:n tuella vuodesta 2003. Naisen tekemän väkivallan esille tuominen ei ole naisen syyllistämistä tai syyttämistä, vaan tosiasioiden tunnustamista ja vastuunottamista väkivallan ehkäisemiseksi. Yhdistyksemme näkemyksen mukaan perhe- ja lähisuhdeväkivalta on sukupuolesta riippumatonta ja sen kohteena voi olla nainen […]

Lausunto 25.11.2014: Hallituksen esitykseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle viite: Kuulemistilaisuus 25.11.2014 klo 12.15 asia: HE 155/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi. Kiitämme Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi valiokuntaan. Maria Akatemia on vuonna 2006 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka sääntömääräisenä tehtävänä on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua. Keskeisenä toimintamuotona on vuodesta 2003 tehty ehkäisevä väkivaltatyö – Demeter, naisille, joka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Pidämme Maria Akatemiassa merkittävänä yleissopimuksen tavoitteita perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Huomiomme kiinnittyy siihen, että esityksessä puuttuu kokonaan näkökulma naisesta väkivallan tekijänä. […]

Seminaari 5.11.2014: Katseet muuttavat maailmaa

Ihminen tarvitsee yhteyttä ja vuorovaikutusta kaikissa elämänkaarensa vaiheissa. Se miten katsomme itseämme ja toista vaikuttaa ratkaisevalla tavalla inhimilliseen hyvinvointiin. KATSE-seminaari ”Katseet muuttavat maailmaa” keskusteli siitä, miten ammattilaiset työssään sekä yksilöinä omassa arjessaan voivat vaikuttaa lähiyhteisöön sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Seminaarissa kuultiin seuraavia vaikuttajia: Marjo-Riitta Karhunen, Demeter-työn koordinaattori (Maria Akatemia); Maria Lindroos, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava (Maria Akatemia); Nina Kihlman, valmistuva hahmoterapeutti (Maria Akatemia); Ilkka Hjerppe, diakoniajohtaja (Tampereen seurakuntayhtymä); Freia Luminka, psykologi-yhteisötaiteilija (Maria Akatemia) ja Kari Vilkko, Erosta Elossa -toiminta (Miessakit ry). Seminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Maria Akatemian, Miessakkit ry:n ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa.

Kannanotto 19.4.2014: Perheväkivallasta vaietaan pelon ja häpeän vuoksi

Helsingin Sanomat, Mielipide 19.4.2014 Perheväkivallasta vaietaan pelon ja häpeän vuoksi Lastensuojelun Keskusliiton 9. huhtikuuta julkaiseman selvityksen mukaan kuritusväkivallan hyväksyy entistä harvempi suomalainen. Muuttuneet asenteet eivät aina näy muuttuneena käyttäytymisenä. Maria Akatemian Demeter-työssä työskennellään naisten tekemän väkivallan ehkäisemiseksi. Monet asiakkaistamme ovat äitejä, jotka ovat kurittaneet lastaan tai pelkäävät aggressiivisia tunnereaktioitaan. Miten väkivaltaa voi ehkäistä? Puuttumisen ja ennaltaehkäisyn kannalta on ymmärrettävä sukupolviketjun vaikutus syvällisenä osana väkivaltaongelmaa. Väkivaltaiset naiset ja miehet ovat lähes poikkeuksetta kohdanneet psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa lapsuudessaan. Tämä väkivalta on ollut moninaista, usein välillistä ja joskus hyvin vaikeaa tunnistaa. Lpaseen vaikuttavat väkivallan tavoin vanhempaan kohdistuva väkivalta, vanhemman päihteiden käyttö tai […]

Seminaari 6.11.2013: KATSO, KOHTAA, KASVATA

Osana ehkäisevän väkivaltatyön KATSE -kampanjaa sekä miesten viikkoa järjestettiin keskiviikkona 6.11 Maria Akatemian ja Miessakit ry:n seminaari KATSO, KOHTAA, KASVAta. Ajankohtaisina teemoina olivat väkivallan ehkäisy, hyvinvoinnin yhteisvastuullinen edistäminen, vanhemmuus sekä monikulttuurisuus. Päivän aikana kuultiin seuraavia vaikuttajia: Maria Lindroos, kehittämisvastaava (Maria Akatemia); Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, (Miessakit ry); Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja (Vanhempainliitto), Kirsi Haavela, MaSu- projektikoordinaattori (Maria Akatemia), Nasima Razmyar, kuntapoliitikko, Miika Peltonen, väkivaltatyön asiantuntija (Miehen Linja/Lyömätön Linja Espoossa ry) sekä Carola Smeds, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija (Maria Akatemia). Puhetta ja tekoja Mikä on meidän jokaisen eettinen vastuu sekä vanhempana, että ammattilaisena, edistää hyvinvointia ja näin ehkäistä väkivaltaa? Mikä on sinun ja minun […]