Seminaari 5.11.2014: Katseet muuttavat maailmaa

Ihminen tarvitsee yhteyttä ja vuorovaikutusta kaikissa elämänkaarensa vaiheissa. Se miten katsomme itseämme ja toista vaikuttaa ratkaisevalla tavalla inhimilliseen hyvinvointiin. KATSE-seminaari ”Katseet muuttavat maailmaa” keskusteli siitä, miten ammattilaiset työssään sekä yksilöinä omassa arjessaan voivat vaikuttaa lähiyhteisöön sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Seminaarissa kuultiin seuraavia vaikuttajia: Marjo-Riitta Karhunen, Demeter-työn koordinaattori (Maria Akatemia); Maria Lindroos, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava (Maria Akatemia); Nina Kihlman, valmistuva hahmoterapeutti (Maria Akatemia); Ilkka Hjerppe, diakoniajohtaja (Tampereen seurakuntayhtymä); Freia Luminka, psykologi-yhteisötaiteilija (Maria Akatemia) ja Kari Vilkko, Erosta Elossa -toiminta (Miessakit ry).

Seminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Maria Akatemian, Miessakkit ry:n ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa.