Katseita-blogissa: Äitiys kasvattaa loistavia tiimin jäseniä työelämään

”Pienten lasten äitien Työnjanoon!-vertaisryhmässä juttelimme työnhausta ja siirtymisestä työelämään kotonaolovuosien jälkeen. Monissa elämäntaidoissa vanhemmalla on mahdollisuus kehittyä ollessaan vastuussa avuttomasta olennosta ja pyörittäessään perheen arkea.”

Tunnetaidot: Joudut kohtaamaan itsessäsi vaikeita tunteita kuten kiukkua, turhautumista, jota et voi pieneen purkaa. Opit myös uusia ilon ja naurun aiheita. Tunteiden säätelykyky on kaikessa vuorovaikutuksessa arvokas taito.

Itsetuntemus: Äitinä myös itsetuntemus kasvaa, koska lapsi on peili, joka reagoi vanhemman käytökseen.  Itsetuntemuksen myötä voi löytää vapautta ja rohkeutta itsensä toteuttamiseen, joka lisää omaa pystyvyyden ja merkityksen tunnetta.

Pitkäjännitteisyys: Pieni lapsi vasta oppii erilaisia taitoja, hän ei osaa ennakoida tarpeitaan, joten vanhempi joutuu sietämään hitautta, osaamattomuutta ja toistamaan opeteltavia asioita.

Organisointitaito: Metatyö, jatkuva arkinen näkymätön työ, johon kuuluu peruspäivärytmin suunnittelu ja joustavasti sen muutoksiin valmistautuminen kasvattaa multitaskaajia.

Ratkaisukeskeisyys: Lasten kanssa tapahtuu asioita, joissa vaaditaan nopeaa ja luovaa ratkaisua.

Toimintakyky: Suuri vastuu lapsesta tuo myös pelkoa elämään, sillä vaaroja ja uhkia voi vanhempi nähdä kaikkialla.

Suhteellisuudentaju: Lasten myötä kannettavaksi tulee isoja asioita ja paljon uusia vastuita, jolloin pitää opetella laittamaan osa stressistä Turha tuska -kansioon. Asioiden merkitykset asettuvat oikeisiin suhteisiin.

Yhteistyötaito: Automaattisesti äitinä joudut asettamaan toisen ihmisen oman hyvinvointisi, halujesi edelle.

Jämäkkyys: Jossain kohtaa moni oravanpyörässä tuntee väsymystä, osa uupumusta. On pakko oppia ottamaan omaa aikaa, tekemään omaa hyvinvointia edistäviä tekoja ja karsia turha suorittaminen arjesta.

Kehotietoisuus: Raskauden ja vauvavuosien aikana naisen kroppa muuttuu, tekee uusia töitä ja venyy monella tavalla huippusuorituksiin. Usein äitiys opettaa paremmin kuuntelemaan omaa fyysistä oloaan ja tunnistamaan kehon tarpeita.

Tarkkavaistoisuus: Kun äiti huomaa toimivansa oikein lapsen kanssa, hänen itsevarmuutensa kasvaa ja samalla luottamus omien havaintojen ja tuntemusten oikeellisuuteen.

Lue koko Katseita-blogikirjoitus tästä.

Kirjoittaja Iiris Nurmo toimii Työnjanoon!-hankkeessa.

Tagged .