Kannanotto 19.8.2015: Myös naisen tekemä väkivalta kannattaa tuoda julki

Helsingin Sanomat, Mielipide 19.8.2015

Pääkirjoituksessa (HS 11.8.) otettiin kantaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja elokuun alussa voimaan tulleeseen Istanbulin sopimukseen.

Maria Akatemia tekee RAY:n tuella ehkäisevää väkivaltatyötä, Demeter-työtä, joka on tarkoitettu naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Naisen väkivalta on tabu, johon liittyy monia mielikuvia ja myyttejä: nainen on heikompi ja kykenemätön toiminaan väkivaltaisesti, nainen ei voi olla väkivaltainen omia lapsiaan kohtaan tai pienempikokoisena kohdella kaltoin kumppaniaan. Tämä estää naisia tulemasta kuulluiksi hakiessaan apua ja naisten uhreja saamasta apua puhuessaan tilanteestaan.

Demeter-työstä saadun kokemuksen mukaan monet asiakkaiksi tulevat naiset ovat tulleet torjutuiksi muissa yhteiskunnan palveluissa väkivallan tekijöinä eivätkä ole saaneet apua väkivaltaongelmaansa. Naiselle omaan väkivaltaisuuteen havahtuminen aiheuttaa hätää ja häpeää.

Kokemuksemme mukaan tukitoimet edistävät väkivallan kierteen katkeamista. Avoin linja on auttava puhelin, jonka kautta asiakas ohjautuu Demeter-työn muihin auttamistapoihin. Vuonna 2014 Avoimeen linjaan soittaneista naisista 68 prosenttia oli äitejä, ja heistä pienten lasten äitejä oli 72 prosenttia. Joka kolmas yhteydenottaja kertoo väkivallan kohdistuvan omiin lapsiin. Yhteydenottojen määrän 25 prosentin vuosittainen kasvu kertoo, että kynnys avun hakemiseen on madaltunut.

Pidämme Maria Akatemiassa tärkeänä Istanbulin sopimuksen tavoitteita perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Naisen tekemän väkivallan esille tuominen ei ole naisen syyttämistä tai syyllistämistä vaan avun mahdollistamista ja vastuunottamista väkivallan ehkäisemiseksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on sukupuolesta riippumatonta ja sen kohteena voi olla nainen tai mies, tyttö tai poika.

Väkivallan ehkäiseminen edellyttää ilmiön kokonaisvaltaista tunnistamista, tunnustamista ja tukea. Uhrit ja tekijät tarvitsevat apua sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntatumisesta riippumatta.

Tiina Simons
toiminnanjohtaja

Hanna Kommeri
Demeter-koordinaattori

Elina Rajaniemi
Demeter-koordinaattori

Maria Akatemia ry