Tiedote 26.4.2015: Hyvä johtajuus alkaa itsetuntemuksesta

Maria Akatemia ry:n kuudennessa Prima Mater Symposiumissa 23.4.2015 käytiin keskustelua johtajuudesta.

Hyvä johtajuus alkaa itsetuntemuksesta, oman historiansa ymmärtämisestä ja itsensä hyväksymisestä. Miten johdan itseäni? Millaisia valintoja teen päivittäisessä elämässäni?

Hyvä johtajuus on palvelemista, joka pyrkii jäsenten ja koko yhteisön kukoistukseen. Johtaja antaa tilaa ja luo tilaisuuksia kasvuun ja kehittymiseen. Hyvä johtaja ei näe yksilöitä sellaisina kuin he ovat, vaan sellaisina, miksi he voivat tulla.

Merkityksellisyys synnyttää hyvinvointia. Jokaiselle on suotava mahdollisuus liittyä ja olla rakentamassa jotakin suurempaa.

Ihmisarvokkuuden kokeminen on edellytys ihmisyyden kestävälle kehitykselle. Ihminen on arvokas itsessään, sellaisena kuin hän on. Ihmisarvottomuuden kokemus aiheuttaa henkistä pahoinvointia.

Jokaisella on tarve olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vastuu yhteisön turvallisesta ja kannustavasta ilmapiiristä on yhteisön jokaisella jäsenellä.

Nais- ja miesjohtajuuden haasteena on molempien vahvistuminen kumoamatta toinen toistaan. Yhteiskunta tarvitsee molempien sukupuolten osaamista ja ominaisuuksia; naisia ja miehiä, kummankaan ei tule syrjäyttää toista.

Johtaminen ei ole vain asemaan tai tehtävään perustuvaa toimintaa. Se on läsnä jokaisen ihmisen arjessa. Miten toimin perheessä, työssä tai muussa yhteisössä?

Maria Akatemia ry järjesti 23.4.2015 Prima Mater Symposiumin teemalla Ihmisyyden kestävä kehitys – uutta johtajuutta luomassa. Symposiumin puhujia olivat Britt-Marie Perheentupa, Maria Akatemia ry:n perustaja ja psykoterapeutti; Marco Bjurström, viestintäkouluttaja; Merja Fischer, TkT, KTM; Kenneth Koskinen, Kampin kappelin toiminnanjohtaja; Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaiset ry:n puheenjohtaja ja Lotta Uusitalo-Malmivaara, FT, erityispedagogiikan dosentti.

Lisätiedot: Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja p. 040 418 4734 / tiina.simons(at)maria-akatemia.fi