Katseita-blogissa: Kouluväkivalta on ehkäistävissä

Nuorten väkivallan teot ovat olleet kuluvan vuoden aikana isona yhteiskunnallisena puheenaiheena. Nuorisorikollisuus on edelleen ennätyksellisen vähäistä, mutta nuorten tekemän vakavan väkivallan lisääntymisestä on viitteitä (Krimo 2021). On tärkeätä miettiä, mitkä asiat nuorisoväkivallan taustalla vaikuttavat.

Koulukiusaaminen koskettaa kymmeniä tuhansia lapsia. Vuonna 2019 kouluterveyskyselyyn vastanneista 4. ja 5. luokkalaisista lapsista 7,2 prosenttia on kertonut olleensa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Maria Akatemian väkivaltaa ennaltaehkäisevässä Keijun varjo -toiminnassa autetaan nuoria naisia, jotka tarvitsevat tukea itsehillinnän, väkivallan ja tunnesäätelyn kanssa. Koulukiusaamisen kokemukset värittävät monen palvelussa mukana olevan nuoren kertomuksia. Kovat kokemukset lapsuudessa ja kouluiässä ovat kääntyneet myöhemmässä elämänvaiheessa väkivallan käytöksi esimerkiksi omaa kumppania kohtaan. Koulukiusaamisen kokemukset horjuttavat monen lapsen tulevaisuuden näkymiä.

Kouluväkivallan kokijuuden ja tekijyyden taustalla voi olla samanlaisia kokemuksia. Kaltoinkohtelun kokemukset kasvuperheessä, omien vertaisten joukon ulkopuolelle jääminen ja syrjityksi tuleminen ovat lapselle kovia haasteita. Vertaiset ovat tärkein samastumisen joukko varsinkin, kun lapsi kasvaa, kehittyy ja alkaa irtautua omaksi itsekseen kauemmas kasvattajistaan.

Kun väkivalta tapahtuu koulussa, on tilanne erityisen vaikea lapselle, sillä koulu on paikka, jossa oppivelvollisuuden myötä on pakko käydä. Tänä päivänä kiusaaminen voi seurata lasta mobiililaitteiden myötä myös kotiin ja vapaa-ajalle. Koulun ilmapiiri voi toimia polttoaineena kiusaamisilmiölle tai sen ehkäisemiselle.

Aikuisten on aina puututtava ja oltava valmiita väsymättä ja periksi antamatta selvittämään kiusaamistilanteita. Jos näin ei tehdä, lapset lakkaavat luottamasta aikuisiin. He jäävät yksin kantamaan häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa tilanteesta. Syy, miksi lapset eivät välttämättä kerro kiusaamisesta on se, että he eivät usko kenenkään puuttuvan asiaan.

Joka ikisellä koululaisella on oikeus oppia, kuulua porukkaan ja käydä koulua turvassa ilman pelkoa väkivallasta tai syrjinnästä. Uhrien lisäksi myös tekijät tarvitsevat apua ja tukea. Väkivalta ei lopu, jos emme auta tekijöitä.

Maria Akatemian ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä tekijöitä tuetaan kantamaan vastuuta teoistaan, löytämään parempia tapoja ratkaista ristiriitatilanteita ja kehittämään tunnesäätelytaitojaan.

Koulukiusaaminen ja -väkivalta ovat asioita, joita voidaan ehkäistä ja haasteita, jotka on mahdollista ratkaista. Tietoa ilmiöstä, työkaluja puuttumiseen on olemassa, jos me aikuiset vaan tartumme toimeen ja meiltä löytyy tahtoa lopettaa kouluissa tapahtuva väkivalta.

Blogikirjoittaja Elina Rajaniemi on Keijun Varjo -toiminnan koordinaattori

Tagged .