Katseita-blogissa: Parisuhteita tukemalla ennaltaehkäistään koko perheen kuormitusta

Kun lapsiperheessä vanhempien välillä myrskyää, joutuvat myrskyn silmään tahtomattaan usein myös lapset. Joskus vanhemman voi olla helpompaa uskotella itselleen pitävänsä omat tunteet ja parisuhteen haavat lapsilta piilossa. Lapset ovat kuitenkin hyvin taitavia aistimaan perheen tunneilmastoa ja huomaavat herkästi, jos vanhempien välit kiristyvät. Lapsen mieli on joustava ja kestää toki ohimenevät kriisit. Kuitenkin jos vanhemmat jäävät vaikeuksien kanssa yksin, eivät uskalla selvittää niitä tai pyrkivät lakaisemaan ongelmat maton alle, voi painostava tunneilmapiiri perheessä jatkua piinallisen kauan ja jättää jälkensä myös lapsiin.

Voi olla, että parisuhteessa hajottava kommunikaatio ja väkivaltainen dynamiikka on ollut läsnä jo pitkään. Kaikki on voinut alkaa esimerkiksi toisen vähättelystä sekä nälvimisestä ja ajan kuluessa kommunikoinnista voi olla enää vaikea löytää rakentavia elementtejä. Oma kumppani saatetaan nähdä vain vanhempana ja ajatusta siitä, miksi rakastuin tuohon toiseen joskus, voi olla enää vaikea tavoittaa. Näissä tilanteissa tarvitsemme ulkopuolisen ammattilaisen tukea.

Parisuhteen kriisi voi olla muutoksen alku. Muutos voi tarkoittaa yhteyden korjaamista, väkivallatonta suhdetta, tunnetaitojen harjoittelua, rakentavan riitelyn opettelua tai eropäätöksen tekemistä. Ammattilaisen avulla on mahdollista työstää parisuhteen haastekohtia ja myös erota niin, että vanhemmuutta kuitenkin pystytään hoitamaan yhteen hiileen puhaltaen.

Parisuhde, jossa koetaan turvaa ja toimitaan tiiminä, auttaa jaksamaan perhe-elämän paineissa. Jos revimme perhettämme eri suuntiin tai parisuhteemme täyttyy myrkyllisistä sanoista ja teoista, kasvaa myös riski käyttää väkivaltaa lapsia kohtaan. Paras tapa ehkäistä väkivaltaista käyttäytymistä perheissä on auttaa ja tukea vanhempia parisuhteen ja siten myös koko perheen hyvinvoinnissa.

Terveys- ja hyvinvointipalveluissamme vallitsee tällä hetkellä hyvin yksilökeskeinen ajattelu. Kuitenkin hyvinvointi parisuhteessa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään yksilönä, perheissä ja yhteisöissä. Matalan kynnyksen apua tulisi olla saatavilla kaikille, jotka uskaltavat tarkastella rehellisesti oman parisuhteensa sekä perheensä tilannetta. Parisuhteen haasteet tässä ajassa nousevat esille laajalti Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä. Jatkossa suuntaamme kehittämistyötämme myös parisuhteiden tueksi, tavoitteenamme on olla mukana luomassa väkivallattomampaa maailmaa.

Kirjoittajat Laura Maatraiva ja Veera Virta ovat ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijoita ja seksuaaliterapeutteja