Lataa tästä: Tunnevaaka® -opas apuna äitiyden tunteiden tunnistamisessa

Miten paljon äidin mieli painaa?

Tunnevaaka® -oppaassa käsitellään äitiyteen liittyviä monenlaisia, myös vaikeammin kohdattavia tunteita, joita vanhemmuus voi herättää. Miten kohdata myös vihan ja aggression tunteita, miten ymmärtää tunnekirjon laajuutta? Yhtä tärkeää kuin on mitata fyysisiä mittoja, on myös punnita äidin psyykkistä painoa: miten paljon äidin mieli painaa? Mitä se heijastelee koko perheen arkeen? Miten painolastia voisi keventää? Materiaali sisältää Tunnevaaka-mittarin, jonka avulla voi hahmottaa omien voimavarojen suhdetta siihen, kuinka paljon elämässä on kuormitustekijöitä: Voima- ja Huoli -vaaka -mittarit toimivat apuna tässä.

Tunnevaaka® -opas on osa Hanna Kommerin (yhteisöpedagogi Yamk) opinnäytetyötä. Se pohjautuu Maria Akatemian ehkäisevään väkivaltatyöhön, joka tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Järjestössä on tehty vahvaa tabunrikkomistyötä naisen väkivallan ehkäisytyössä jo vuodesta 2003 lähtien. Yli 70 % Maria Akatemiaan yhteyttä ottavista naisista on pienten lasten äitejä, jotka ovat huolissaan omista vihan ja aggression kysymyksistä. Tarve oppaaseen on noussut Maria Akatemian havainnosta, että naisen vihan ja väkivallan ilmiöt liian usein ohitetaan palvelujärjestelmässämme ja useat apua tarvitsevat äidit jäävät ongelmiensa kanssa yksin. Tästä aiheutuu korkeampi riski toimia väkivaltaisesti lähisuhteissa ja etenkin lapsia kohtaan. Tarve ennaltaehkäisevälle työlle on ilmeinen ja Tunnevaaka® -opas toivottavasti tulee palvelemaan siinä tehtävässä.

Tunnevaaka® -opasta ja sen sisältämää huoli- ja voimavaramittaria käytetään laaja-alaisesti Maria Akatemian vertaisryhmätoiminnoissa, Tunnevaaka® ja Työnjanoon! -vertaisryhmätoiminnoissa. Oppaasta on työstössä oma sovellus Tunne voimavarasi -yhteistyöhankkeeseen.

Lataa Tunnevaaka® -opas pdf tästä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinkiläisille äideille maksuton Tunnevaaka® -vertaisryhmä, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn.
Lisätiedot ja haku tästä

Tagged , .