Tiedote 13.9.2016: Kooste Maria Akatemian 10-vuotisjuhlaviikosta

Maria Akatemia ry viettää vuonna 2016 toimintansa 10-vuotisjuhlaa.

Juhlavuoden teema Henkinen ilmastonmuutos – Kohti vastuullista ihmisyyttä, haastaa rakentamaan ja vahvistamaan laajaa ihmisyyden ymmärrystä, positiivisia vastavoimia sekä yhteistä vastuuasennetta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys vietti 5.-9.9.2016 juhlaviikkoa, jossa tavoitettiin ihmisiä ja yhteisöjä kuudessa eri tapahtumassa. Tapahtumissa kohdattiin ja keskusteltiin ihmisten kanssa samalla haastaen heitä pohtimaan vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa elämässään.

Anna hyvän katseen kiertää -tempaus Kampin Narinkkatorilla Helsingissä haastoi ihmisiä jakamaan hyviä katseita itselleen ja toisilleen väkivallan vähentämiseksi. Tempauksen tarkoituksena oli herättää ihmisiä miettimään katseen merkitystä omassa elämässään. Tempaus toteutui myös sosiaalisessa mediassa #annahyvänkatseenkiertää.

Katso lasta – ehkäiset väkivaltaa -seminaarin teemana oli hyvinvoinnin lisääminen ja väkivallan vähentäminen sukupolviketjussa. Maria Akatemian hallituksen puheenjohtaja, sosiaalineuvos Ritva Karinsalo avasi yhdistyksen 10-vuotista työtä, jonka tehtävänä on vahvistaa ihmisen omaa kasvua ja inhimillistä pääomaa, väkivallattomuutta, vastuu- ja vaikuttamisasennetta sekä kestävää kehitystä sen kaikissa muodoissa. Tilaisuutta emännöinyt kansanedustaja Annika Saarikko totesi, että vain ne asiat muuttuvat, joista uskalletaan puhua ja joille tehdään jotain. Tästä syystä on tärkeää, että myös naiset tunnistetaan väkivallan tekijöiksi ja he saavat apua. Kaikkeen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi.

Sukupolvet kohtaavat -teemaillassa alustajat Juhani Wikström, Kaisa Peltola ja Kirsi Haavela johdattivat yleisön sukupolvikysymysten äärelle. Keskeiseksi nousivat kysymykset: miten otamme talteen kaiken sen tiedon, jota eri sukupolvilla on ja millainen on eri ikäluokkien välinen luottamus ja kunnioitus.

Helsingin toimipisteen Avoimet Ovet antoi ihmisille mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan. Tilaisuudessa korostuivat kohdatuksi tuleminen, verkostoitumisen merkitys ja tieto yhdistyksen erityisosaamisesta.

Vaikuttamisseminaari Haasteena henkinen ilmastonmuutos – Toivoa vai toivottomuutta? haastoi osallistujat pohtimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä: vihapuhetta, polarisaatiota ja sisäistä pahoinvointia. Miten lisätään hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla? Keskustelua alustivat Maria Akatemian asiantuntijat Eivor Wallinvirta, Laura Perheentupa ja Maria Lindroos. Seminaariin osallistui päättäjiä, yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita.

Keskustelussa tärkeäksi nousivat pienten tekojen merkitys, ihmisten erilaisten tarpeiden huomioiminen ja niihin yksilöllisten ratkaisujen löytäminen.

Tampereen toimipisteen Avoimet Ovet kokosi perhe- ja väkivaltatyön asiantuntijoita keskustelemaan väkivallan ehkäisemisestä ja varhaisesta puuttumisesta. Kumppaneiden verkostoituminen on tärkeää, jotta tieto kulkee ja palveluohjaus eri toimijoiden välillä on sujuvaa.

Viikon aikana tavoitettiin satoja ihmisiä. Juhlaviikon tapahtumat näkyivät myös sosiaalisessa mediassa #annahyvänkatseenkiertää ja #henkinenilmastonmuutos.

Yhdistyksen juhlavuosi ja työ jatkuvat. Maria Akatemia ylläpitää keskustelua ja haastaa ihmisiä sekä yhteisöjä mukaan henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja väkivallan vähentämiseen. Kiitos osallistujille. Tehdään muutos
yhdessä.

Lisätietoja:
Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040-418 4734 / tiina.simons@mariaakatemia.fi