Uutinen 30.8.2017: Apua ajoissa – väkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen on jokaisen velvollisuus

Istanbulin sopimuksen tavoitteena on perheväkivallan kitkeminen. Kuten perjantain 11.8.2017 HS pääkirjoitus kuvasi, tähän tavoitteeseen yltäminen edellyttää turvakoti-paikkojen lisäystä ja uhrien ympärivuorokautisten puhelinpalveluden ylläpitämistä.

THL:n kokoamien tutkimusten valossa naiset ja miehet kokevat väkivaltaa parisuhteessa lähes samassa määrin. Ehkäiseviä toimenpiteitä ja apua tulee kohdentaa sekä naisille että miehille, niin tekijöinä kuin uhreina.

Me allekirjoittaneet edustamme naisten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä; apumme kohdentuu tyttöihin ja naisiin, jotka itse käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähisuhteissaan.

Väkivalta on helposti etäälle työntyvä ja pelottava ilmiö, jonka moni mieluiten sulkisi pois elämästään. Naisen väkivaltaisuuden puheeksiottaminen ei ole naisen syyllistämistä tai huomion siirtämistä pois uhrinaisista. Väkivaltaisille naisille kohdennetut palvelut ovat osa ehkäisevän väkivaltatyön kokonaisuutta, jolla edesautetaan Istanbulin sopimuksen toteutumista.

Ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä keskeisessä asemassa on ammattilaisten kouluttaminen väkivallan puheeksiottamiseen ja tunnistamiseen. Myös ammattilaisten oman itsetuntemuksen vahvistaminen on tärkeää; niin kauan kuin emme ammattilaisina voi kohdata omaa varjoamme, ulos heijastuvat varjot aiheuttavat pelkoja tai tulevat ohitetuiksi.

Monissa tapauksissa kyse on väkivallan kierteen katkaisusta pitkässäkin sukupolviketjussa. Kun väkivaltainen henkilö, oli sitten nainen tai mies, ryhtyy viimein turvallisen ammattilaisohjauksen myötä ottamaan vastuuta teoistaan, vaikutus leviää vääjäämättä hänen parisuhteeseensa, perheeseensä ja yhteiskuntaan.

Matalakynnyksisyys ja vaikeiden teemojen kohtaamisen pelottomuus ovat rakennuspalikoita, joita tarvitaan niin väkivallan tekijöiden kuin kokijoiden oikea-aikaisiin palveluihin. Väkivallan ennaltaehkäisytyössä verkostoituminen ja yhteen hiileen puhaltaminen moniammatillisissa tiimeissä on ensiarvoisen tärkeää.  Ennaltaehkäiseviä palveluita on oltava tarjolla ja niiden jatkuvuus on varmistettava. Väkivallan kitkeminen ja ennaltaehkäisy on kaikkien yhteinen tehtävä arvokkaan ihmisyyden hyväksi.

Apua tulee saada ajoissa.

Yhteydenotot: 

Freia Luminka, Naisenväkivalta.fi-hankekoordinoiva suunnittelija, PsM / freia.luminka(a)maria-akatemia.fi, p. 040 5544 669
Emma Laine, Ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori / emma.laine(a)maria-akatemia.fi,
p. 045 118 7811
Elina Rajaniemi, Keijun Varjo -hankekoordinaattori / elina.rajaniemi(a)maria-akatemia.fi, p. 050 304 7455