Tarjoamamme tukimuodot

Kaikki Vankemmaksi -hankkeen tarjoamat palvelut ovat asiakkaille maksuttomia (STEA-rahoitus). Tarjoamamme tukimuodot pohjautuvat itsetuntemustyöskentelyyn keskiössä vanhemman oma hyvinvointi ja jaksaminen.

Yhteydenotto

Lähetä sähköpostia osoitteeseen vankemmaksi@maria-akatemia.fi. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman nopeasti. Voit varata itsellesi sopivan yksilökeskusteluajan suoraan myös sähköisestä ajanvarauskalenteristamme.

Yksilökeskustelut

Tarjoamme maksuttomia kahdenkeskisiä keskusteluita (1–3 kpl) hankkeen työntekijän kanssa. Keskusteluissa kartoitetaan elämäntilannettasi sekä etsitään yhdessä keinoja jaksamisesi tueksi. Keskusteluissa käsitellään mm. vanhemmuuteen liittyviä haasteita ja tunteita. Työskentely perustuu itsetuntemuksen vahvistamiseen. Fokuksena on vanhemman oma hyvinvointi ja jaksaminen.

Keskustelut toteutetaan joko verkon välityksellä tai paikan päällä Helsingissä (toteutustapa sovitaan erikseen työntekijän kanssa). Yksilökeskusteluiden jälkeen on mahdollisuus jatkaa vertaisryhmäprosessiin. Kaikki yksilökeskustelut ovat luottamuksellisia. 

Pariskuntatyöskentely

Tarjoamme maksuttomia keskusteluita (3 kpl) pariskunnille hankkeen työntekijän kanssa. Keskustelut toteutetaan joko verkon välityksellä tai paikan päällä Helsingissä (toteutustapa sovitaan erikseen työntekijän kanssa). Keskusteluissa kartoitetaan elämäntilannettanne sekä etsitään yhdessä keinoja jaksamisenne tueksi. Keskusteluissa voidaan käsitellä mm. vanhemmuuteen liittyviä haasteita ja tunteita sekä parisuhteen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Työskentely on itsetuntemukseen ja yhteiseen reflektointiin perustuvaa.

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät on tarkoitettu psyykkisesti oirehtivien nuorten vanhemmille. 10+1 kerran vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista ryhmän kesken käytävää keskustelua vanhemmuudesta ja sen haasteista. Ryhmätyöskentely on itsetuntemukseen, reflektointiin sekä vertaisuuteen pohjautuvaa, ja sen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja jaksamista. 

Ryhmätapaamiset ovat teemoiteltuja. Ryhmässä pureudutaan mm. tunteisiin ja niiden merkitykseen sekä oman vanhemmuuden kuormitustekijöihin ja voimavaroihin. Teemoja käsitellään yhteisen keskustelun ja ryhmäläisten omien kokemusten kautta. Lisäksi ryhmä sisältää toiminnallisia harjoituksia. Ryhmätapaamisten kaikki teemat näet täältä. 

Syksyn 2024 vertaisryhmät:

  • Verkkoryhmä Teams-yhteydellä tiistaisin 20.8-22.10.2024 klo 17-19 (TÄYNNÄ) ja
  • Verkkoryhmä Teams-yhteydellä keskiviikkoisin 16.10.-18.12.2024 klo 17-19

Voit hakeutua ryhmään varaamalla yksilökeskusteluajan työntekijämme kanssa. Ryhmiin otetaan 6-7 osallistujaa.

Mentoritoiminta

Hankkeen mentorointitoiminta on mentoreiksi koulutettujen vapaaehtoisten tarjoamaa tukea vanhemmille.  Vertaisvanhemmuuteen pohjautuva mentorointitoiminta mahdollistaa kokemusten jakamista, reflektointia, kannustusta ja peilinä toimimista jatkotukena vertaisryhmän käyneille vanhemmille. Vertaisvanhemmalla on omaa, jo riittävällä tavalla käsiteltyä kokemusta vastaavassa elämäntilanteessa olemisesta.

Mentoritoiminta käynnistyy syksyllä 2024, jonka jälkeen sitä toteutetaan koko hankkeen ajan. Yksi mentorointikausi kestää noin yhden vuoden. Mentorina voi toimia mistä päin Suomea tahansa. Hankkeen työntekijät tukevat mentoreita koko prosessin ajan. Vapaaehtoiseksi vertaisvanhemmaksi pääsee Maria Akatemian vapaaehtoiskoulutuksen kautta. Koulutus koostuu alkuhaastattelusta sekä kolmesta 2-3 tunnin mittaisesta tapaamisesta.

Lue lisää hankkeen mentoritoiminnasta ja hae mukaan koulutukseen: vankemmaksi@maria-akatemia.fi