Tarjoamamme tukimuodot

Kaikki Vankemmaksi -hankkeen tarjoamat palvelut ovat asiakkaille maksuttomia (STEA-rahoitus). Tarjoamamme tukimuodot pohjautuvat itsetuntemustyöskentelyyn.

Yhteydenotto

Lähetä sähköpostia osoitteeseen vankemmaksi@maria-akatemia.fi. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman nopeasti.

Yksilökeskustelut

Tarjoamme maksuttomia kahdenkeskisiä keskusteluita (1–3 kpl) hankkeen työntekijän kanssa. Keskusteluissa kartoitetaan elämäntilannettasi ja toivettasi avun suhteen sekä etsitään yhdessä keinoja jaksamisesi tueksi. Keskusteluissa voidaan käsitellä mm. vanhemmuuteen liittyviä haasteita ja tunteita. 

Keskustelut toteutetaan joko verkon välityksellä tai paikan päällä Helsingissä (toteutustapa sovitaan erikseen työntekijän kanssa). Yksilökeskusteluiden jälkeen on mahdollisuus jatkaa vertaisryhmäprosessiin. Kartoitamme tarvittaessa myös muita tilanteeseesi sopivia palveluita. Kaikki yksilökeskustelut ovat luottamuksellisia. 

Pariskuntatyöskentely

Tarjoamme maksuttomia keskusteluita (3 kpl) pariskunnille hankkeen työntekijän kanssa. Keskustelut toteutetaan joko verkon välityksellä tai paikan päällä Helsingissä (toteutustapa sovitaan erikseen työntekijän kanssa).  

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät on tarkoitettu psyykkisesti oirehtivien nuorten vanhemmille. 10+1 kerran vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista ryhmän kesken käytävää keskustelua vanhemmuudesta ja sen haasteista. Ryhmätyöskentely on itsetuntemukseen, reflektointiin sekä vertaisuuteen pohjautuvaa, ja sen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja jaksamista. 

Ryhmässä pureudutaan mm. tunteisiin ja niiden merkitykseen sekä oman vanhemmuuden kuormitustekijöihin ja voimavaroihin. Teemoja käsitellään yhteisen keskustelun ja ryhmäläisten omien kokemusten kautta. Lisäksi ryhmä sisältää toiminnallisia harjoituksia.    

Voit hakeutua ryhmään varaamalla yksilökeskusteluajan työntekijämme kanssa. Vertaisryhmät käynnistyvät syksyllä 2024.

Mentoritoiminta

Hankkeen mentorointitoiminta on mentoreiksi koulutettujen vapaaehtoisten tarjoamaa tukea vanhemmille.  Mentorointitoiminta mahdollistaa kokemusten jakamista, reflektointia, kannustusta ja peilinä toimimista. Mentoritoiminta käynnistyy syksyllä 2024, jonka jälkeen sitä toteutetaan koko hankkeen ajan. Yksi mentorointikausi kestää noin yhden vuoden. 

Mentorina voi toimia mistä päin Suomea tahansa. Hankkeen työntekijät tukevat mentoreita koko prosessin ajan. Mentoritoiminta on vapaaehtoistyötä, jossa mentori saa auttamisen kokemuksia ja mentoroitava tukea ja vertaisohjausta omaan tilanteeseensa. Mentori saa lyhyen koulutuksen tehtävään eikä mentorina toimimisesta tarvitse olla aiempaa kokemusta.