Tukemalla nuorten parisuhdetta ennaltaehkäistään tulevien sukupolvien parisuhdeongelmia 

Moni löytää itsensä käyttämästä väkivaltaa sitä tärkeintä ja rakkainta, omaa kumppaniaan, kohtaanRistiriidat seurustelusuhteen odotusten ja todellisuuden välillä voivat olla valtaisia ja herättävät pohtimaan: kuka on tämä väkivaltainen nuori nainen? Kumppanin pettyneet kasvot nostavat häpeän siitä, miten on pystynyt toimimaan näin rakkaimpaansa kohtaa. Häpeä korventaa niin paljon, että kynnys avun hakemiselle on suuri.  

Väkivalta uhkaa nuorten hyvinvointia 

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä peruskoululaisista tytöistä 20% tytöistä ja 17% pojista ilmoitti seurustelevansa vakituisesti. Nuorten seurustelusuhteissa tärkeää ovat läheisyys, turvallisuus ja luottamus sekä seksuaalisuuden ja rakkauden opetteluVarhaiset seurustelusuhteet toimivat areenana nuoren minuuden rakentamiselle, jossa saadaan ja haetaan palautetta toiselta. Yhtä lailla varhaiset seurustelusuhteet voivat olla rikkovia ja nuoren minuutta hajottavia, joilla on kauaskantoiset seuraukset niin nuoren fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen 

Seurusteluväkivallaksi voidaan luokitella esimerkiksi mustasukkaisuutena tai kontrolloimisena näyttäytyvä henkinen väkivalta tai suhteessa esiintyvä fyysinen tai seksuaalinen väkivalta. Aikuistuvalle nuorelle saattaa tulla yllätyksenä se, että seurustelusuhteessa saattaa huomaamatta toistaa kotona opittuja malleja parisuhteesta, jolloin myös oma seurustelusuhde sitoo nuorta osaksi omaa menneisyyttään. Seurusteluväkivallan sudenkuopat linkittyvät vahvasti nuoren hatariin käsityksiin ja malleihin parisuhteesta, jossa nuori ei välttämättä tunnista, mikä on ”normaalia” seurustelua ja mikä ei. Omien rajojen määrittely ja tunnistaminen suhteessa toiseen ihmiseen on yksi seurustelusuhteen vaikeimmista elementeistä, sillä samaan aikaan kaipaamme kipeästi toisen hyväksyntää ja yhteyttä.   

Seurusteluväkivaltaan puuttuminen nuorten ensimmäisissä suhteissa 

Alaikäisten nuorten seurusteluväkivallan on todettu olevan niin yleistä, että se uhkaa merkittävästi nuorten hyvinvointia. Väkivallan teot seurustelusuhteessa haavoittavat aina myös tekijää – ei ainoastaan uhria. 

Ehkäisemällä seurusteluväkivaltaa jo nuorten ensimmäisissä seurustelusuhteissa vähennetään parisuhdeväkivaltaa myös aikuisiällä. Nuorten seurusteluväkivaltaa on mahdollista ennaltaehkäistä jakamalla nuorille tietoa seurustelusuhteiden säännöistä sekä tukemalla nuorta tunnistamaan omia oikeuksiaan ja rajojaanRakkauden pelisäännöt tarvitsevat harjoittelua yhtä lailla kuin muut ihmissuhdetaidot 

Oman väkivaltaisuuden herääminen seurustelusuhteessa on nuorelle hämmentävää ja pelottavaa, jonka käsittelyyn nuori tarvitsee aikuisen tukeaOn raskasta elää sen tunteen kanssa, kun pelkää tekevänsä toiselle tai itselle pahaa. Apua on saatavilla, eikä ratkaisuja tarvitse etsiä yksin. 

 

Kirjoittaja Siru Jokimies on Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnan koordinaattori  

Tukea nuorten väkivallan kysymyksiin saa osoitteesta keijunvarjo.fi