Katse äitiin: Työelämä äidin voimavarana

Perheen ja työn yhteensovittaminen on aihe, joka usein kääntyy puheissa nopeasti haasteisiin ja ongelmiin. Äidit kokevat usein riittämättömyyden tunteita ja uupumusta sovittaessaan yhteen perhe-elämää ja työtä. Äitejä tarvitaan yhteiskunnassa sekä työn tekemiseen että perheestä huolehtimiseen. Miten tämä yhtälö ratkaistaisiin niin, että äidin voimavarat riittävät kumpaankin ja riittämättömyyden tunteet vähenisivät?

Työelämä on jatkuvasti vaativampaa, tahti on kiihtyvä ja resurssipula vaivaa useita aloja. Samalla intensiivinen vanhemmuus imee äitien voimavaroja, kun täytyy olla läsnä lasten elämässä taukoamatta. Kun äitejä toivotaan nopeasti palaamaan työelämään, tarvitaan myös työelämän joustoja. Ennen kaikkea tarvitaan isoa asennemuutosta ja yleistä ilmapiirin tuuletusta näkemään työn ja perheen positiiviset vaikutukset toisiinsa.

Entä jos työelämä voisikin olla äidin voimavara? Tällöin puhutaan perheen ja työelämän vahvistavuudesta. Esimerkiksi taidot, joita on opittu vanhemmuudessa tai työssä, toimivat myös toisella elämänalueella ja hyvinvointi leviää elämänalueelta toiselle. Siksi ei ole ihan sama, mitä tapahtuu työssä tai perhe-elämässä, vaan ne vaikuttavat toisiinsa.

Työpaikoilla on mahdollista huomioida työntekijän koko perhe monin eri tavoin. Mitä se voisi tarkoittaa sinun työpaikallasi? Perhepäiviä, lapset mukaan töihin päiviä, aitoa kiinnostusta perheiden hyvinvointiin, lastenhoitoapua? Perheystävällisyys ei jäisi vain sanoiksi vaan konkreettisiksi teoiksi. Tärkeintä on kuitenkin työpaikan asenne ja ilmapiiri perheen ja työn yhteensovittamisessa; se on pohja, jonka päälle rakennetaan toimintakulttuuria.

Työnjanoon! -kehittämishankkeen ryhmissä on käsitelty paljon työelämää ja usein puhe on ollut myös myönteistä. Työ on parhaimmillaan tärkeä voimavara elämässä. On ollut ilo kuulla työpaikoista, jotka tukevat äitejä monin eri tavoin. Monenlaiset joustot ovat käytössä, esimerkiksi työntekijät ovat voineet osallistua työajallaan Työnjanoon! -vertaisryhmään. Äidit ovat kokeneet työelämän antoisana, kehittävänä ja työ on tuonut tärkeää sisältöä elämään. Välillä elämässä voi tapahtua erilaisia kriisejä ja työelämä voikin olla se tasapainottava ja rytmiä tuova osa-alue elämässä.

Työ on iso osa elämää ja sen soisi olevan mahdollisimman toimiva ja tukea antava. Meistä jokainen, joka on osa työelämää voi vaikuttaa omalla työpaikallaan tähän, on sitten työntekijä tai esihenkilöasemassa.

Miten sinä aiot edistää omalla työpaikallasi perheystävällisyyttä ja työn merkitystä voimavarana elämässä? Ensimmäinen askel on puheeksi ottaminen ja tahto tehdä työelämästä mahdollisimman hyvää. Esimerkiksi kyselyn tekeminen aiheesta voi tuoda uusia näkökulmia ja ideoita työpaikalla. Esihenkilöiden aito kiinnostus ja keskustelut työntekijöiden kanssa lisäävät avoimuutta. Toimivalla työelämällä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen vaikutus ulottuu niin äiteihin, perheisiin kuin yhteisöihin.

Sini Svanberg