Työnjanoon! – voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Työn fokus on pienten lasten äitien mielenhyvinvoinnin vahvistumisessa itsetuntemustyöskentelyn avulla.

”Vauvani ei nukkunut, mikä johti siihen, että aina kun puolisoni otti vauvan syliinsä, minä pakenin paikalta toiseen huoneeseen. Sain edes hetken olla erossa vauvasta. Tämä toi suurta ahdistuksen tunnetta. Miksi en haluaisi olla vauvani seurassa?

”Vanhempainvapaan jälkeen palasin töihin stressaavaan ympäristöön, minkä lisäksi hoidin kodin käytännössä kokonaan. Stressaavinta oli nähdä, että päiväkodista soitetaan. Piti saada päivän työt 10 minuutin pakettiin. Stressiä kotona, stressiä töissä. Lopulta itkin saunassa huonoa oloani. Olin väsynyt, uupunut ja aivan lopussa synkkien ajatuksieni kanssa.​ Tiedän että pitäisi puhua edes jollekin tästä olostani, mutta en ole koskaan ollut avoin. Neuvolassa en ole uskaltanut tunteistani puhua vaan esitän, että kaikki on hyvin.”

Uskallus kohdata tarkoittaa myös sitä, että osaamme kohdata asiakkaamme kokonaisvaltaisesti ja kysyä kysymyksillä asioita, jotka jäävät helposti piiloon. Pienten lasten äitien uupumuksen taustalla on kompleksinen kokonaisuus, riittämättämyyden tunnetta, stressiä suoriutumisesta, työhön paluun haasteet, yksinäisyys, verkostojen puute. Paineita asettaa itse, niitä tulee työelämästä, yhteiskunnallisesta keskustelusta, äitimyytistä olla hyvä äiti. Avun hakemiseen on monesti korkea kynnys, kokemus siitä, että pitää näyttää pärjäävältä ettei syrjäydy työelämästä. Kun kierre on riittävän syvä, kokee ilottomuutta, tunteiden hallitsemattomuutta, välinpitämättömyyttä ja jaksamattomuutta.

Vertaistuki mahdollistaa jakamisen, syntyy kokemus ettei ole yksin. Yksinäisyyden ja erillisyyden tunne vähenee ja voi jakaa arkojakin asioita luottamuksellisessa ilmapiirissä. Luottamus omaan vuorovaikutukseen, ilmaisuun ja muihin ihmisiin vahvistuu. Yhteisöllisyyden ja jakamisen kautta saa ja voi antaa tukea muille. Kokemus omista sosiaalista kyvyistä vahvistuu. Kun saa apua mielen hyvinvointiin ja arjen konkretiaan, alkaa ryhmässä tapahtua uudelleen suuntautumista. Syntyy tavoitteita ja unelmia, joita kohti aletaan tehdä suunnitelmia.

Mittaamisen avulla saadaan näkyviin toimintakyvyssä tapahtuva muutos. Työnjanoon! vertaistukiryhmätoiminnassa käytetään Tunnevaaka®-mittaria, jonka avulla äidit pääsevät mittaamaan oman mielen painoa. Miten huolet ja voimavarat asettuvat työskentelyn alkaessa ja miten toimintakyky, mielenhyvinvointi vahvistuu työskentelyn päättyessä.

”Miten katsot itseäsi, katsot toista. Asiakkaan kanssa voit päästä niin pitkälle kuin itse on päässyt – uskallus kohdata.”

Kirjoittajat Sini Svanberg ja Iiris Nurmo työskentelevät Työnjanoon!-hankkeessa