Katse äitiin: Itsetuntemus on pohja myös henkiselle älykkyydelle

Maailma ympärillämme on juuri nyt arvaamaton, kotimaassakin on erimielisyyttä siitä, miten tulevaisuus turvataan ja omassa elämässämme kaikilla valintoja ja epävarmuutta.  Välillä enemmän, joskus vähemmän haahuilemme epävarmuuden aivosumussa.

Viisas ajatus on jo se, että asioita, jotka tapahtuvat minusta riippumatta, ei kannata liikaa murehtia. Mahdollisuutemme on edistää asioita, joihin voimme vaikuttaa teoillamme tai kannanotoillamme. Ratkaisut, joita voimme itse tehdä ovat vastuullamme.  Aidosti omien ratkaisujen vastaukset löytyvät meistä itsestämme ja ulkopuolelta tulevat ehdotukset, paineet tunnistaen.  Kestävät ja omaa hyvinvointiamme tukevat päätökset kasvavat sisällämme.

Naisryhmissämme punaisena lankana kulkeva teema on itsetuntemus. Omien arvojen ja uskomusten luotaamisen kautta saamme kirkkaamman kuvan, josta voi tunnistaa meihin ulkopuoleltamme liimautuneet toimintamallit ja tavoiteltavat saavutukset.

Itsetuntemus on tutkimaton metsä, johon liittyvät suhteet itseen, muihin ihmisiin, ilmiöihin, maailmaan ja syvempiin käsityksiin maailmankaikkeudesta. Meille kaikille syntyy historiamme ja kokemustemme kautta oma maailmankuvamme.  Maailmankuvan muuttaminen vaatii vahvan, usein vaikean elämänkokemuksen eikä sitä juurikaan pelkillä poliittisilla puheilla tai tutkimuksilla saada muuttumaan. Kaikkia tutkimusmatka omaan itseen ei kutsu lainkaan, joku valitsee hieman helpomman näköistä taivalta syvemmälle ja joku innostuu rämpimään läpi soiden ja yli kallioiden löytääkseen oman sisäisen maailmansa.

Henkisen älyn perusta on ihmisen itsetuntemuksessa, joka on osa tunneälyä. Henkinen äly voidaan määritellä (Dorothy A Sisk 2020) syväksi itsetuntemukseksi, jossa ihminen on tietoinen itsensä eri ulottuvuuksista, jotka ovat mieli, keho ja henki.  Henkinen älykkyys on tilanteesta riippumatonta taitoa toimia viisaasti ja myötätuntoisesti säilyttäen silti sekä ulkoinen että sisäinen rauhallisuus.  Tätä voi varmasti kutsua myös sisäiseksi johtajuudeksi.

Langat ovat vastuullisesti omissa käsissä, sillä henkisesti älykäs ihminen on myös tietoinen ja kuunteleva muiden ihmisten tarpeille ja tavoitteille.  Henkisesti älykäs ymmärtää yhteyden merkityksen ja toimii sitä edistäen.  Ihminen on silloin tietoinen muiden maailmankatsomuksista ja omasta yhteydestään kaikkeen elämään. Hän tunnistaa laajasti aikaperspektiivin ja siten hyväksyy myös inhimillisen näkökulman rajoittuneisuuden.

Laaja ymmärrys tuo lempeyttä omaa itseä, muita ihmisiä ja elämän ilmiöitä kohtaan, mikä suojaa kuormittumasta itseen tai muihin kohdistuvilta odotuksilla.

”Meille ei anneta viisautta; meidän on löydettävä se itse matkalla, jota kukaan ei voi tehdä puolestamme tai lahjoittaa meille.”
— Marcel Proust

iiris nurmo