Kohti parempaa työhyvinvointia moniäänisyyden pelikentällä

Työelämän kysymykset edellyttävät tänä päivänä moniosaajan otetta. Työelämä on nopeassa muutoksessa, jolle lisävauhtia on antanut koronapandemia. Miten Maria Akatemia on mukana tässä muutoksessa ja miten Maria Akatemia vastaa näihin haasteisiin?

Tarvitsemme työelämässä ihmisyyttä ja ihmiskohtaamisia voidaksemme hyvin. Mutta annammeko tänä päivänä riittävästi aikaa ja henkistä tilaa aidoille kohtaamisille, eikä ainoastaan asioiden hoitamiselle. Mitä merkityksiä annamme aidoille ja arvostaville kohtaamisille? Työelämän hyvinvointi on kiinni sinusta ja minusta. Mihin uskomme?

Maria Akatemiassa ymmärretään ihmisyyttä työelämässä muun muassa kahden käsitteen, sisäisen käsikirjoituksen® ja ihmisen kasvuimpulssin, kautta. Käsitteet nostavat ihmisyyden ilmiöt esille. Käsitteiden kautta ymmärrämme, että ihmisen sisäisen kasvun työ on ihmiselle jatkuva heiluriliike erilaisten vetovoimien välillä. Kirjailija Britt-Marie Perheentuvan sanoin ”yhteyden ja eriytymisen, riippuvuuden ja riippumattomuuden sekä erilaisuuden ja samankaltaisuuden vetovoimien välillä”.

Työelämässä yhteisöllisyyden merkitystä arvostetaan ja tunnustetaan, mutta ei ole aina helppoa omaksua sellaista toimintaa, joka auttaisi saavuttamaan yhteistä keskustelukulttuuria. Kyse ei ole sellaisesta yksimielisyydestä, jossa kaikkien pitäisi olla samanlaisia ja aina yhtä mieltä kaikista asioista. Yhteisöllisyys parhaimmillaan on monien erilaisten ihmisten rakentavaa ja sopusointuista toimintaa jokaisen eduksi, sisältäen jakamisen ajatuksen. Yhteisöllisyys kehittyy liittymisprosesseissa. Herää yhteenkuuluvuuden tunne, syntyy emotionaalisia suhteita yksilöiden välillä, välitetään toisista ja luottamus vahvistuu.

Työyhteisön jokaisella jäsenellä on oma sisäinen käsikirjoituksensa, joka vaikuttaa työyhteisön kulttuuriin ja henkeen. Työelämä on yksilöille ja työyhteisölle kasvualusta, mistä ammennetaan kasvuvoimaa. Kun työelämässä puhutaan yksilöiden sekä yhteisöjen kasvusta, puhutaan aina myös ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Kaikki vuorovaikutus, myös työelämässä olevaa, muokkaa yksilön sisäistä käsikirjoitusta läpi elämän. Ei ole olemassa oikeaa sisäistä maailmaa, mutta vuorovaikutuksen kautta se todellistuu ja tulee yhä tietoisemmaksi.

Tarvitsemme työelämässä aikaa, alustaa ja viritystä avaamaan tilan yhteisöllisen kulttuurin kehittymiselle. Tie, kohti parempaa työhyvinvointia moniäänisyyden pelikentällä, tarvitsee reflektoivaa itsetutkiskelua ja kohtaavaa yhteisöllisyyttä, jossa jokaisen yksilön oma johtajuus ja esihenkilöiden ymmärrys yhteisöllisyydestä sekä kaikkien vastuullisuus yhteisestä matkasta korostuvat – hyvin jaettu on viisaasti johdettu.

Kirjoittaja Eivor Wallinvirta on TtT, työnohjaaja STOry, työnohjaajakouluttaja STOry, Työnohjaajakoulutuksen vastuukouluttaja


Maria Akatemiassa on alkamassa työnohjaakoulutus keväällä 2022. Lisätiedot TÄSTÄ