Keijun varjo -toiminta sai NNKY-liiton vuoden 2024 tunnustuspalkinnon

5000 euron arvoinen tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnalle, joka tekee työtä sen eteen, että yhä useampi nuori uskaltautuisi hakemaan apua vihan, aggression ja väkivallan haasteisiin. NNKY-liitto halusi tunnustuspalkinnollaan nostaa esiin nuorten naisten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä sekä antaa tunnustusta ansiokkaasta työstä mielenterveyden eteen. Nuorten mielenterveys, ongelmien yleistyminen ja palvelujen heikko saatavuus ovat olleet julkisuudessa jo useamman vuoden ajan. Allianssin vuodenvaihteessa toteuttamassa kyselyssä nuorisoalan työntekijät ja vapaaehtoiset kertoivat nuorten kärsivän ahdistuneisuudesta, uupumisesta ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Myös Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuuluu nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, […]

Tukea psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille

Maria Akatemian kolmivuotinen (2024–2026 STEA) Vankemmaksi – tukea murros- ja varhaisaikuisikäisten vanhemmille -hanke käynnistyi maaliskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea vanhempia, joilla on murros- tai varhaisaikuisikäisten lasten (12-24v.) psyykkisestä oireilusta johtuvia haasteita vanhemmuudessa, parisuhteessa, omassa jaksamisessa tai tunnesäätelyssä. Nuorten mielenterveysoireilu on yleistä. Tutkimusten mukaan jopa joka neljäs nuorista kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä[i]. Diagnosoinnin ulkopuolella oleva ja tavallisesta murrosiän kehityksestä eroava psyykkinen oireilu on vielä yleisempää. Nuorten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt[ii]. Useamman häiriön esiintyminen samanaikaisesti on tyypillistä. Nuoren psyykkinen sairastuminen on aina koko perheen kriisi. Oireilulla on monitasoiset vaikutukset myös vanhempiin ja mahdollisiin sisaruksiin. Vanhemmuuden tuki on tilanteissa […]

Vinkit työelämälle erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen – Läheisenä työelämässä -hanke mukana kampanjassa

Pähkinänsärkijät-verkosto on julkaissut kymmenen vinkkiä erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen työpaikoilla. Läheisenä työelämässä -hanke on mukana Joustava työelämä -kampanjaviikon aikana tuomassa esille työn ja läheishoivan yhteensovittamisen ratkaisuja. Jo olemassa olevilla työn joustoilla ja käytänteillä sekä perheystävällistä työkulttuuria luomalla voidaan tukea erityistarpeisten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja työhyvinvointia. Näitä vinkkejä on koottu vinkkilistaan, jonka on julkaissut vammais- ja perhejärjestöistä koostuva Pähkinänsärkijät-verkosto. Joustava työelämä -kampanja toteutetaan 18.-31.3.2024. Vanhempaa tukevat esimerkiksi työaikajoustot, lomien ja työvuorojen ennakoiminen, palkalliset ja palkattomat vapaat, työyhteisön joustava ja perheystävällinen asenne sekä sujuvan työskentelyn johtaminen. Vanhemmat hyötyvät myös, jos he voivat hoitaa joitakin lapseen liittyvistä yhteydenotoista työajalla. Joustava työelämä -kampanjan sanoma […]

Naiserityisen työn verkoston kannanotto: Suomen tulee sitoutua väkivallan torjumiseen teoin, ei vain sanoin

Sukupuolistunut ja naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma. Suomalaiset naiset kokevat muihin EU-maihin verrattuna toisiksi eniten väkivaltaa. Lähes joka toinen nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Väkivallalla on suuren inhimillisen kustannuksen lisäksi suuri hintalappu: pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu terveydenhuollolle 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Todellisuudessa kokonaiskustannukset ovat tätä vieläkin suuremmat, ja muiden kuin fyysisen väkivallan kustannukset, saati muut haitat, jäävät piiloon. Lisäksi palveluja koskevia kustannuksia aiheutuu sosiaali- ja oikeuspalveluille. Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jonka tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Askeleita oikeaan suuntaan onkin otettu vuoden […]

Kirjoituspyyntö työssäkäyville läheishoivaajille

Huolehditko läheisestäsi työn ohella? Haluaisitko auttaa Läheisenä työelämässä -hanketta kehittämään läheishoivaystävällisempää työelämää? Työstämme parhaillaan hankkeessa opasta, jonka tavoitteena on lisätä työnantajien, esihenkilöiden ja HR-ammattilaisten ymmärrystä läheishoivasta sekä tarjota tietoa ja työkaluja työpaikoille helpottamaan työn ja läheishoivan yhdistämistä. Keräämme oppaaseen ajatuksia ja kokemuksia läheishoivaajilta, jotta tarjottu tieto parhaiten tukisi heidän tarpeitaan. Kirjoituspyyntöä varten olemme luoneet Forms-kyselyn, johon vastataan anomyymisti. Pääset kyselyyn tästä. Kirjoituspyynnön kysymykset ovat ohjaavia. Voit halutessasi vastata vapaamuotoisesti tai valita vain osan kysymyksistä joihin haluat vastata. Osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Aineistosta häivytetään kaikki tunnistettavuuteen vaikuttavat tiedot. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Vaihtoehtoisesti voit lähettää ajatuksesi meille myös […]

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä, Läheisenä työelämässä -hanke

Kiinnostaako sinua läheis- ja omaishoitajien työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin kysymykset? Tule Maria Akatemialle hanketyöntekijäksi Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteiseen Läheisenä työelämässä -hankkeeseen! Maria Akatemia ry rekrytoi hanketyöntekijää kehittämishankkeeseen Helsinkiin (STEA 2022-2024) hankkeen viimeiselle vuodelle. Hankkeessa tuetaan 40–65-vuotiaiden läheishoivaajien työssäjaksamista ja ehkäistään uupumista yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan sekä vaikuttamistyön ja koulutuksen keinoin. Keskeisiä työtehtäviäsi ovat asiakastyö (yksilökeskustelut, vertaisryhmien ohjaaminen) asiantuntijatehtävät hankkeen vaikuttamistyössä ja kouluttamisessa osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, arviointiin ja viestintään Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa vähintään kolmen vuoden työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai järjestökentältä vahvoja vuorovaikutustaitoja ja viestintäosaamista Arvostamme taitoa johtaa omaa työtä ja joustavaa kehittämisorientaatiota kehittämishankkeen toteuttamisessa kiinnostusta vapaaehtoistyön integroimisesta osaksi […]