Blogginlägg: Sorg

”Filosofen Sören Kierkegaard skrev en gång att ”livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.” Detsamma kan man säga om sorgen, den är, som jag ser på saken, inte ett problem, utan en verklighet inom var och en av oss.

Sorg är ofta förknippad med skam, det är inte passande att vara för öppen med sin sorg.”

Läs blogginlägget som Nina Kihlman, sakkunnig inom våldsförebyggande arbete och gestaltterapeut, har skrivit
här