Haku vertaisryhmiin: Työnjanoon! – voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! -vertaisryhmä ja naisverkosto on sinulle pienten lasten äiti, joka

  • kaipaat tukea ja välineitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
  • haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
  • haluat vahvistaa itsetuntemusta ja sosiaalisia suhteita
  • olet yksinäinen tai vailla verkostoa
  • olet loppuunpalamis- tai työttömyysuhan alla
  • kärsit pitkittyneestä stressistä tai työelämäkuormituksesta
  • olet masentunut tai vaarassa masentua

Vertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja, tapaamisten kesto 2h ja kertoja 15. Ryhmän teemoina itsetuntemus, perhe, äitiys, vanhemmuus, verkostot, urahistoria ja -suunnitelmat, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Haku Työnjanoon!-vertaisryhmiin läpi kesän:
https://www.mariaakatemia.fi/toiminta/hyvinvointi/tyonjanoon

Alkamassa lähiryhmät Helsingissä ja Tampereella, sekä kaksi ryhmää verkossa.

Tagged .