Perheestä, naiseudesta ja äitiydestä

Maria Akatemian yksi perusajatus on sekä sukupuolten samankaltaisuus (ihmisyys) että erilaisuus. Erilaisuus tuo elämäämme sekä rikkautta että haastetta. Meidän on hyvä olla tietoisia naisten ja miesten välisistä eroista karikoita välttääksemme.

Maria Akatemiassa viljelemme naiseuden ”erityisyyttä”. Järjestämme ja ohjaamme naisille suunnattuja itsetuntemusryhmiä. Elämänkaaressa on kohtia, joissa naisten on keskenään hyvä pysähtyä peilaamaan ja jakamaan tuntoja sisimmästään. Vastaavasti miehet saavat vahvistua keskenään miesten kesken toimien. Ulkoisesta maailmasta tulevat kimmokkeet ja rooliodotukset eivät lopulta riitä ja ne voivat tiedostamattomina vääristää käsitystä itsestämme naisina ja miehinä. On antoisaa puhella naisten kesken siitä, mitä on ja voisi olla, kunkin meistä itsensä näköinen minuus ja naiseus.  On myös tärkeää säilyttää ihmettelyn kenttä sukupuolten välillä arvostaen erilaisuutta ja kummankin sukupuolen vahvuuksia.

Sukupuolten kannettavaksi asettuu erilaisia odotuksia. Naisen kannettavaksi asettuu paljon, koska nainen on synnyttäjä ja tästä syystä meidän kaikkien elämän ensimmäinen johtaja (B-M Perheentupa 2001).

Miten tapahtuu eriytyminen tästä ensimmäisestä ihmissuhteesta? Miten lapsen ja nuoren eriytymistä tuetaan perheessä ja miten toteutuu sekä äidin että isän rooli vanhempana? Nämä vaikuttavat siihen, minkälaiset eväät saamme myöhempää elämäämme varten.

Jos lapsen ja nuoren itsenäistymiselle ei ole ollut tilaa tai jos meillä on ollut vääristyneet tavat liittyä vanhempiimme, voi samankaltaisuutta oman sukupuolen edustajiin sekä eriytymistä ja yksilöitymistä työstää läpi vielä aikuisuudessakin ja näin parantaa elämän laatua.

Tätä työtä naiset tekevät Maria Akatemian itsetuntemusryhmissä ja erityisesti myös äideille suunnatuissa itsetuntemusryhmissä. Äitiyden kohdassa aktivoituu asioita, jotka ovat jääneet vaillinaisiksi aiemmissa elämänkaaren kohdissa. Äidin oma työskentely itsensä ja oman kasvunsa kanssa hyödyttää häntä itseään ja sitä kautta hänen lastaan.

Äitien itsetuntemusryhmä on naisten liittymistä naisyhteyteen ja sen voiman ja ilon äärellä oloa!

Koulutamme äitien vanhemmuustaitoja. Silloin kun äidin oma minuus ja tunteet vahvistuvat vahvistuu myös vanhemmuus. Ryhmiin tulijoilla voi taustalla olla yksinäisyyttä vaativassa elämänkohdassa, riittämättömyyden tunnetta ja rankkojakin lapsiin tai itseen kohdistuvia tunteita. Osa tulee ryhmään ilman ongelmia tai vaativia kysymyksiä.

Maria Akatemiassa tarjotaan myös nais- ja mieserityisyyteen liittyvää ammatillista koulutusta yhdessä Miessakit ry:n kanssa.

Tagged , , , , , .