Ryhmästä voimaa ja vertaistukea

“Olen laskenut vaatimustasoani, vertaiskokemusten kuuleminen on tuonut ymmärrystä, että en ole näiden fiilisten kanssa yksin.”

Kun aloitimme ensimmäisen pienten lasten äitien ryhmän, jouduimme vetäjinä myös miettimään tuota ajanjaksoa omassa elämässämme. Toisella meistä Sinillä kaikki on tuoreessa muistissa, toisella Iiriksellä omat tyttäret ovat jo pienten lasten äitejä. Työparina meillä on kokemusta myös lastensuojelun työstä, erityislapsista, sijaisvanhemmuudesta, omista äitiyden onnenhetkistä sekä epävarmuuden ja jaksamisen tunteista. Työmme kautta meille on muodostunut myös isoa kuvaa perheiden tilanteista yhteisöjen ja yhteiskunnan muutoksien keskellä. Oli ja on mieluisaa ja kiinnostavaa lähteä rakentamaan ryhmäläisten kanssa vertaistukiryhmää ja tulevana syksynä perustamaan ryhmien pohjalta naisverkostoa Facebookiin.

Työnjanoon!-ryhmämme naiset olivat eri-ikäisiä, erilaisessa elämäntilanteessa ja perhemuodoissa äitiyttään eläviä. Ryhmän etenemisen myötä tuli näkyviin, kuinka paljon samojen kysymysten ja tunteiden äärellä kaikki elivät arkeaan. Jokaisella oli ryhmästä ammennettavaa ja sille annettavaa. Syvä ymmärrys ja empatia tekivät ryhmän tapaamiset turvallisiksi ja voimaa antaviksi. Kuten ryhmässä aina, meidänkin tapaamisemme toivat kerta kerralta meitä lähemmäksi toisiamme ja odotimme tapaamisia kuullaksemme, miten muilla viikko oli mennyt ja keventääksemme omia kuormiamme muiden kanssa. Puhuimme tunteista ja niiden tunnistamisesta paljon. Tämä oli tärkeää, koska vain tunnistetulle tunteelle voi tehdä jotain. Epämääräinen paha olo kalvaa mieltä ja nostaa sijaistunteita pintaan. Vihaisen ihmisen käytös voikin kertoa surusta tai pelosta.

Poikkeustilan takia kevään ryhmä muuttui lennossa suunnitelluista kasvokkain tapaamisista verkkotapaamisiksi. Jokaista kertaa odotimme ja jokainen kerta muotoutui omaksi ainutlaatuiseksi tapaamiseksi, josta jokainen sai voimia arkeen ja poikkeukselliseen aikaan yhteiskunnassamme. Avoimuuden ja luottamuksen tunne oli käsin kosketeltava.

Kesäkuun lopussa viimeistä kertaa kokoontuessamme tapasimme vihdoin kasvokkain. Koko kevään olimme kokoontuneet säännöllisesti yhteen verkossa ja oli jännittävää tavata ihan livenä. Jokainen ryhmästä toi esiin, kuinka yksinäistä elämä on pienten lasten kanssa, yhteisöllisyyden kaipuu on kova. Toivomme, että jokainen ryhmään osallistunut löytää uutta verkostoa ja merkityksellisiä kohtaamisia, jotka tukevat omaa jaksamista sekä perheen ja työelämän yhdistämistä.

Ryhmän vetäjinä, mutta myös ryhmäläisten antaman palautteen pohjalta, haluamme rohkaista pienten lasten äitejä mukaan vertaisryhmiin. Ryhmässä jokaisella on oikeus tulla sellaisena kuin on ja avautua oman halunsa mukaan. Ryhmän toiminta ja tapaamisten teemat sovitaan yhdessä, jotta yhdessäolo olisi turvallista kaikille. Ryhmäläisillä on myös mahdollisuus jutella etukäteen ryhmään tulosta vetäjän kanssa ja tarpeen tullen koko prosessin ajan.

“On ollut mahtavaa saada jakaa omia kokemuksia ja kuulla toisten kokemuksia ja peilata niitä omiinsa. On myös ollut voimaannuttavaa tulla näkyväksi ja tulla nähdyksi ja saada niin paljon kannustusta ja positiivista palautetta toisilta.”

“Löysin itsestäni uusia hyviä puolia, pystyin olemaan avoin ja heittäytymään ryhmään mukaan.”

“Toiset ryhmäläiset ja hyvä ja luottamuksellinen henki ryhmässä.”

“Lähden hieman vähemmän ilman pelkoa uusiin haasteisiin.”

“Näen omaa historiaani ymmärtävässä valossa paremmin.Näen myös omia vahvuuksiani selkeämmin. Tunnistan asioita itsessäni selkeämmin.”

“Vertaistuesta olen saanut voimaa.Tunnen vähemmän raastavaa syyllisyyttä tunteistani ja vaikeuksistani. Olen hyväksyvämpi ja lempeämpi ja myötätuntoisempi itseäni kohtaan.”

“Minulle oli tärkeintä aito kohtaaminen toisten kanssa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä toisten näkeminen ja kuuleminen. Ryhmässä oli paljon syvää ymmärrystä ja myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan, mikä auttoi vaikeidenkin asioiden käsittelyssä. Eheytyminen enemmän omaksi itsekseni pikkutyttötarinan käsittelyn kautta, oman voiman ja vahvuuksien löytäminen.”

Blogikirjoittajat Sini Svanberg ja Iiris Nurmo vetävät Työnjanoon!-hanketta. 

Työnjanoon! -ryhmässä keskitymme itsetuntemustyöskentelyn kautta tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään voimavaroja yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Ammatillisesti ohjattu maksuton vertaisryhmä (Veikkauksen tuella) on kestoltaan 15 kertaa (2h/kerta). Ennen ryhmään osallistumista käymme yksilökeskustelut. Ryhmäkoko on max 8 hlöä. Järjestämme tarvittaessa lastenhoidon liveryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi. Lisätiedot ja haku ryhmään tästä