Tarvitsetko tilaa pysähtyä itsesi äärelle?

Blogikuva Siru Jokimies

Nykymaailma on yhtä aikaa täynnä rajattomia mahdollisuuksia ja samalla elämän hallitsemattomuus ja pirstaloituneisuus luo uudenlaisia paineita ja odotuksia, joiden toteuttamiseen ei ole olemassa selkeää käsikirjoitusta. Meille tarjoutuu ristiriitaisia ja osaltaan jopa mahdottomia rooleja, joissa kaikissa yritämme tasapainoilla parhaamme mukaan. Elämän taitekohdissa tulee näkyviin, miten pystymme tukemaan itseämme vaikeina hetkinä.

Oman elämän kipukohtien tutkiminen vie meidät vastatusten haastavienkin tunteiden kanssa. Löydämme itsemme tilanteesta, jossa emme voi enää siivota ja raivata pois vaikeaksi koettuja tunteita elämästämme. Vaatii voimia ja rohkeutta mennä kohti muutosta ja muita ihmisiä ­– kurottautua avun ja tuen äärelle.

Maria Akatemian hyvinvointi- ja työelämätoiminta tähtää siihen, että yksilön hyvinvointia ja itsetuntemusta vahvistamalla muutos heijastuu myös perheeseen, työelämään tai muuhun lähiympäristöön. Uskomme, että oman hyvinvoinnin priorisointi on tärkeä lahja sekä itselle että läheisille.

Toimintamme tukee erilaisissa elämän taitekohdissa olevia, jotka kaipaavat tukea omien voimavarojensa vahvistumiseen. Työnimuun! -hankkeessa (STEA 2023-2025) ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisia ammatissaan. Naistenkartanon kanssa yhteistyössä toteutettava Työnimuun! -hanke pohjaa Työnjanoon! -hankkeessa tehtyihin havaintoihin ja saatuihin tuloksiin. Hankkeessa tuettiin syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitejä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Läheisenä työelämässä -hanke (STEA 2022-2024) on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille, joilla työn ja hoivan yhdistäminen näyttäytyy kuormituksena arjessa tai työelämässä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa. Tunnevaaka® -toiminta tarjoaa tukea äideille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn. Ryhmässä pysähdytään pohtimaan kysymyksiä itsestä ihmisenä, äitinä, naisena ja vanhempana.

Hyvinvointi- ja työelämätoimintaa yhdistää tapa tarjota tila pysähtymiseen itsemme äärelle. Maria Akatemian tarjoaman itsetuntemustyöskentelyn avulla on mahdollista alkaa tutkia omaa sisäistä maailmaansa oman tarinan ja muiden ihmisten peilaamisen kautta. Rohkeutta on löytää itselleen sopivat tavat toimia valintojen maailmassa: tämä on tärkeä osa itsetuntemusta.

Siru Jokimies
Hyvinvointi- ja työelämätoiminnan päällikkö