Äitiys kasvattaa loistavia tiimin jäseniä työelämään

Miksi äiti on loistava tiimin jäsen

Pienten lasten äitien vertaisryhmässämme juttelimme työnhausta ja siirtymisestä työelämään kotonaolovuosien jälkeen. Paljon kaupanalalla rekrytointeja tehnyt ryhmäläinen kertoi, miten häntä oli neuvottu ohittamaan pienten lasten äitien hakemukset. Toinen kertoi, että CV-koulutuksessa oli suositeltu olemaan mainitsematta perhettä hakemuksessa. Keskustelussa kuului monenlaista pelkoa ja jännitystä työhön paluuta kohtaan: osaanko vielä, paljonko pitää oppia uutta, onko työ sama, saanko töitä, miten arki alkaa sujua, muistanko ohjelmat, kenen kanssa teen töitä…

Joku naurahti ja arveli vanhojen työkavereiden todella yllättyvän, miten paljon järjestelmällisemmäksi hän, työpaikan Hulda Huoleton, on kolmen vuoden aikana tullut.  Tokaisu nauratti koko porukkaa, mutta kirvoitti myös muilta vyöryn kokemuksia äitiyden opettamista asioista. Innostuimme listaamaan äitiarjen oppejamme, meissä tapahtunutta muutosta ja totesimme, että parempina työntekijöinä palaamme töihin.

On korkea aika tuoda äiti-brändi julkisuuteen

Monissa elämäntaidoissa vanhemmalla on mahdollisuus kehittyä ollessaan vastuussa avuttomasta olennosta ja pyörittäessään perheen arkea.

Tunnetaidot

Joudut kohtaamaan itsessäsi vaikeita tunteita kuten kiukkua, turhautumista, jota et voi pieneen purkaa. Opit myös uusia ilon ja naurun aiheita. Tunteiden säätelykyky on kaikessa vuorovaikutuksessa arvokas taito.

Itsetuntemus

Äitinä myös itsetuntemus kasvaa, koska lapsi on peili, joka reagoi vanhemman käytökseen. Omaa lasta hoivatessaan äiti usein myös palaa omaan lapsuuteen ja omien vanhempien kasvatusmalleihin. Oman historian läpikäyminen voi avata omia kipupisteitä tai toimintamalleja, joita tutkimalla ikävistä tai ei-toivotuista voi päästää irti.  Itsetuntemuksen myötä voi löytää vapautta ja rohkeutta itsensä toteuttamiseen, joka lisää omaa pystyvyyden ja merkityksen tunnetta.

Pitkäjänteisyys

Pieni lapsi vasta oppii erilaisia taitoja, hän ei osaa ennakoida tarpeitaan, joten vanhempi joutuu sietämään hitautta, osaamattomuutta ja toistamaan opeteltavia asioita.  Lasta pitää rohkaista ja kannustaa, vaikka oppiminen kestää. Myös asioiden siirtäminen, alusta asti uudelleen miettiminen on arjessa opittava.

Organisointitaito

Metatyö, jatkuva arkinen näkymätön työ, johon kuuluu peruspäivärytmin suunnittelu ja joustavasti sen muutoksiin valmistautuminen kasvattaa multitaskaajia. Metatyö pitää sisällään neuvolakäynnit, siivoukset, ruokasuunnittelun, pyykkirumban, perheen sosiaaliset suhteet, erityistilanteisiin varautumiset, vaatehuollon ja paljon muuta. Metatyö uuvuttaa, mutta opettaa ennakointia, aikataulujen tekoa ja eri olosuhteiden huomioonottamista. Kuormitus opettaa myös priorisoimaan ja mahdollisuuksien mukaan jakamaan työtä.

Ratkaisukeskeisyys

Lasten kanssa tapahtuu asioita, joissa vaaditaan nopeaa ja luovaa ratkaisua. Kun uninalle katoaa, ostoskassi repeää tai takapenkillä tapellaan pitää tilanne saada korjattua ja porukka rauhoittumaan. Luovuus ja kekseliäisyys kehittyvät, kun paikalle tarvitaan korjaajaa, näyttelijää tai ihmeidentekijää.

Toimintakyky

Suuri vastuu lapsesta tuo myös pelkoa elämään, sillä vaaroja ja uhkia voi vanhempi nähdä kaikkialla. Ymmärrys omasta ainutlaatuisesta vastuusta tipahtaa syliin lasten myötä, osana vanhemmuutta. Pelot on hyväksyttävä, niiden vaikutusta kevennettävä, jotta pystyy pitämään itsensä toimintavalmiina. Toisinaan on oltava rohkea ja ylitettävä omia rajoja.

Suhteellisuudentaju

Lasten myötä kannettavaksi tulee isoja asioita ja paljon uusia vastuita, jolloin pitää opetella laittamaan osa stressistä Turha tuska -kansioon. Asioiden merkitykset asettuvat oikeisiin suhteisiin. Mitä sitten, jos on olohousut päällä kaupassa tai iltapäivällä aamupesu tekemättä!

Yhteistyötaito

Automaattisesti äitinä joudut asettamaan toisen ihmisen oman hyvinvointisi, halujesi edelle. Arjen sujumisen vuoksi molemmat vanhemmat joutuvat huomioimaan lasten tarpeet ja asettamaan omat tarpeensa kakkossijalle.

Parhaimmillaan tämä tilanne kasvattaa paitsi jo mainittua kärsivällisyyttä myös empatiakykyä. Toimit epäitsekkäämmin ja joustavammin, koko tiimin etua ajatellen, kuin ehkä ennen. Näet yhteisen edun lopulta tuovan onnistumisen kaikille.

Jämäkkyys

Äidit kokevat paineita täydellisestä suoriutumisesta niin kodinhoidon ja sosiaalisten suhteiden hoidossa kuin myös lasten kasvatuksessa ja työssään. Jossain kohtaa moni oravanpyörässä tuntee väsymystä, osa uupumusta. On pakko oppia ottamaan omaa aikaa, tekemään omaa hyvinvointia edistäviä tekoja ja karsia turha suorittaminen arjesta. Myös työelämässä on hyödyllistä tunnistaa rajat ja oppia jakamaan energiaansa kaikkien elämän osa-alueiden kesken. Tasapaino auttaa jaksamaan.

Kehotietoisuus

Raskauden ja vauvavuosien aikana naisen kroppa muuttuu, tekee uusia töitä ja venyy monella tavalla huippusuorituksiin. Muutoksen läpikäyminen on fyysinen ja henkinen matka, joka parhaimmillaan, joskus kriisinkin kautta, auttaa naista arvostamaan kehonsa kykyä luoda ja pitää yllä elämää. Usein äitiys opettaa paremmin kuuntelemaan omaa fyysistä oloaan ja tunnistamaan kehon tarpeita.

Tarkkavaistoisuus

Äitinä joutuu herkeämättä tarkkailemaan vastasyntynyttä ja reagoimaan lapsen tarpeisiin lasta tyydyttävällä tavalla. Tämä vaatii omaan vaistoon luottamista. Kun äiti huomaa toimivansa oikein lapsen kanssa, hänen itsevarmuutensa kasvaa ja samalla luottamus omien havaintojen ja tuntemusten oikeellisuuteen. Toisen ihmisen ilmaisun lukutaito kehittyy, mikä parantaa olennaisesti omia vuorovaikutustaitoja.      

Tunnistatko edellä mainittuja kursseja ja opintopisteitä? Kun teet työpaikkahakemusta, voit huoletta mainita näistä äitiydessä karttuneista taidoista, joita pienen opettajasi johdolla olet harjoitellut.

Kirjoittaja Iiris Nurmo on Työnjanoon!-hankkeen projektityöntekijä.

 

Tagged .