Att växa som människa – ensam och tillsammans

Uttrycket att ”växa som människa” är svårfångat. Det finns inga enkla tillvägagångssätt att upptäcka sitt eget unika jag, att hitta den plats inom mig själv där jag är emotionellt trygg, kan göra egna val och ta sådana beslut som gör att jag ständigt är i rörelse, utmanar och utvidgar min bekvämlighetszon.

Maria Akademi arbetar på olika sätt med teman kring självkännedom. Självkännedom handlar bl.a. om kunskap om sig själv, att lära sig observera sina egna behov och livsmönster, det handlar om självinsikt och självacceptans. Att arbeta med självkännedom, att göra det till ett personligt verktyg handlar om att självkännedom blir en inre vägvisare. Vi får en djupare och mer dynamisk förståelse av människans inre verklighet, hennes värdegrund och hennes föreställningar om det goda och onda.

Hans Larsson, författare i filosofi i början av 1900-talet vid Lunds universitet skrev om människans möjlighet att odla sina sinnen på följande sätt: ”Våra sinnen kunna odlas, så att vi förnimma och märka mer, vår fantasi kan få mera styrka och ordning, vårt tänkande mera noggrannhet, våra känslor och önskningar mera omfattning, mera sammanhang, högre föremål”. Är det så att vi människor idag fokuserar och gärna fortsätter fokusera och prioritera den yttre verkligheten, det synliga, det objektiva och missar den inre dimensionen, den verklighet där människan växer till mera människa och går sin egen tillblivelseprocess. Hur kan vi väckas till ansvar för att hitta oss själva? Till ett ansvar att hitta den innerlighet som ger en förnimmelse om den enhet människan är, den skapande kraft som sätter människan i rörelse mot det hon vill och önskar bli, i rörelse mot att bli mera människa.

Inom Maria Akademi talar vi om människans inre livsmanuskript. Britt-Marie Perheentupa har utvecklat en livsmanuskriptfilosofi, som är en visdom om den mänskliga inneboende kraften. Människans inre livsmanuskript fungerar som en reflektion i den yttre världen och är en process kring självmedvetenhet som ständigt väcker nya frågor. Jag lär mig nya saker om mig själv alla dagar, och försöker bli vän med rädslan och vetskapen om att inte räcka till men ändå kunna vara tillräcklig i den jag är och i det jag gör. Denna smärtsamma vetskap i oss människor tänker jag att skall kunna bidra till att hjälpa oss att ännu mera förstå varandra, det unika och inre liv vi alla är ägare av.

Människan vill det goda, men vi gör det inte alltid. Maria Akademis Demeter-verksamhet har som mål att befrämja och förebygga våldshandlingar hos kvinnor. En allomfattande uppgift som Maria Akademi har inom all sin verksamhet är att förstärka det som redan är resursförstärkande i en person, att personen själv tar ansvar för det som är gott och går bra, men även för det som gör ont och inte går så bra.

Vi kan inte tvinga andra att växa, inte heller växa för en annan, det handlar om självväxt. Men självväxt som människa är enklare, trevligare, mer stimulerande och mer väckande att göra i gemenskap och i dialog med andra växande människor. Inom Maria Akademi erbjuder vi många möjligheter till detta, bekanta dig snarast med utbudet som erbjuds på svenska och finska.

Tagged , , , , .