Hoivaa ennakoiden

Muistiviikkoa vietetään tällä viikolla teemalla ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa”. Muistiystävällinen yhteiskunta rakentuu muistiystävällisistä teoista. Läheisenä työelämässä -hankkeen blogikirjoituksessa pohditaan puheeksi ottamista hoivasta omien vanhempien kohdalla. Muistiystävällinen teko voi olla esimerkiksi vanhempien kanssa käyty keskustelu siitä, kuinka he toivovat tulevansa kohdatuksi ja hoivatuksi silloin, kun itsenäinen pärjääminen heikkenee.

Herätys omien vanhempien ikääntymiseen ja jaksamisen vähenemiseen saattaa tulla eteen yllättävissä tilanteissa: Kun oma isä kertoi saman jutun uutena asiana jo enemmän kuin kahdesti. Tai kun äidin tavarat tuntuvat olevan useimmiten hukassa, ja hän epäilee naapurin varastavan niitä. Kaukaiselta kuulostava asia havahduttaa. Kuinka kauan vanhempani vielä jaksavat ja pärjäävät itsenäisesti, missä vaiheessa vanhempani alkavat tarvitsemaan apuani ja miten minä osaan? Entä jos en koe roolia hoivaajana luonnolliseksi? Miten he toivoisivat, että heitä hoidetaan?

Omien vanhempien kanssa voi olla vaikeaa ottaa puheeksi sitä, miten he toivoisivat tulla hoidetuksi ja huomatuksi sitten kun täysin itsenäinen elämä ei enää onnistukaan. Asian kohtaaminen voi olla vaikeaa myös itselle. Asiasta keskustelu etukäteen kuitenkin saattaa avata mahdollisesti molempia osapuolia mietityttäneitä kysymyksiä ja mahdollistaa molempien kuuluksi tulemista. Jos hoivavastuuta voi jakaa, esimerkiksi sisaruksen kanssa, keskustelun voi käydä kaikkien kanssa yhdessä. Alkuvaikeuden jälkeen saattaakin tulla helpotus siitä, kuinka luonnollista asiasta oli keskustella.

Asiaa kannattaa pohtia etukäteen: Mikä sinua mietityttää tai huolettaa, mitä toivoisit saada keskustelulla aikaan? Keskustelulle kannattaa varata oma rauhallinen aikansa, jossa ei olisi liikaa häiriötekijöitä. Vanhemmista huolehtimisen esille nostamisessa kannattaa olla rehellinen, esittää oma asia konkreettisesti ja mahdollisimman suoraan. Voit ilmaista aitoa huolestuneisuuttasi tai epävarmuutesi sekä halun arvostaa ja kunnioittaa vanhempaasi asiassa. Toisen kuunteleminen on tärkeää, mitä vanhempasi asiasta itse ajattelevat ja toivovat.

Asiaa voi tarkastella esimerkiksi näiden kysymysten kautta:

  • Minkälaisia odotuksia huolehtimisesta vanhemmallasi on?
  • Mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä hoidon suhteen?
  • Kuka saa hoitaa hänen asioitaan ja miten?

Lopuksi voi olla hyvä sopia mitä keskustelun jälkeen tapahtuu ja miten jatkossa toimitte. Voit esimerkiksi antaa vanhemmillesi tietoa edunvalvontavaltuutuksesta, hoitotahdosta ja testamentista. Voitte myös yhdessä käydä läpi erilaisia ikääntyneiden palveluita.

Voit käydä tutustumassa Muistiliiton tekemään oppaaseen muistisairaan ihmisen sekä omaisen oikeuksiin liittyen:

https://www.muistiliitto.fi/application/files/4915/7891/9200/Minun_oikeuteni.pdf

Hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, Läheisenä työelämässä -hanke

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista, joka kattaa kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun ja huolenpidon. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Lisää hankkeesta www.mariaakatemia.fi/laheisena