Itsetuntemus on avain omien arvojen mukaiseen elämään

Profiilikuvassa toiminnanjohtaja Sari Nyberg ja lainaus blogitekstistä: Ei ole ikinä liian myöhäistä tavoitella omien arvojen mukaista elämää oman kasvun kautta.

Vertaistukiryhmätoiminta mahdollistaa monenlaisten ongelmien ja tarpeiden käsittelyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (2022) Suomessa ja Pohjoismaissa vertaistoimintaa on käytetty laajasti kolmannella sektorilla. Maria Akatemiassa vertaistukiryhmiä on toteutettu monipuolisesti yhdistyksen perustamisesta 2006 lähtien. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja niissä pureudutaan hyvin haastaviin ja kompleksisiin ilmiöihin, kuten naisten käyttämään väkivaltaan, tunnesäätelyyn ja vanhemmuuden vahvistamiseen sekä työn- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen – vain joitakin mainitakseni.

Vertaistukiryhmiä ohjaavat järjestöissä myös koulutetut vapaaehtoiset, jotka tuovat toimintaan oman kokemuksensa, osaamisensa ja kiinnostuksensa tukea eri-ikäisiä ihmisiä heidän elämäntilanteisiinsa liittyvissä haasteissa. Kokemuksemme mukaan vertaistukiryhmäprosessi on antanut mahdollisuuden tarkastella omaa tilannetta ja sen tuomia haasteita turvallisessa tilassa, asiantuntevan ohjaajan ohjauksessa. Vertaistukiryhmä on tuonut kaivatun vertaisten tuen – peilin sille, etten ole yksin. Monilla muilla on samanlaisia haasteita ja kokemuksia. Häpeä omasta tilanteesta hälvenee ja tilalle tulee mahdollisuuksien tila – tila, joka mahdollistaa oman kasvun, omannäköisen muutoksen polun rakentamisen kohti omien arvojen näköistä elämää.

Elämme suhteessa muihin ja ympäröivään yhteiskuntaan, ja globaaleilla ilmiöillä sekä tapahtumilla on vaikutuksia meihin. Ongelmat ja haasteet tahtovat myös siirtyä sukupolvelta seuraavalle. Vertaistukiryhmäprosessimme pohjautuu Maria Akatemiassa kehitettyyn Sisäisen käsikirjoituksen työskentelyprosessiin. Tarjoamme 5–15 kerran työskentelyprosesseja, joissa yhdessä tutkimme omaa ihmismielen kokonaisuutta, joka vaikuttaa ajatteluumme, tunteisiimme, toimintaamme, havaintoihimme, mielikuviimme ja tulkintoihimme. Työskentelyssä yhdistämme oman sisäisyytemme, ympäröivän maailman, tietoisuuden ja alitajunnan. Katsomme omaan menneisyyteemme, asetumme nykyhetkeen ja orientoidumme tulevaisuuteen. Työskentelymme lohduttava ja toivoa tuova ajatus on, että jokaisella on mahdollisuus kirjoittaa oma sisäinen käsikirjoituksensa uudestaan. Vertaistukiryhmä tukee tässä tärkeässä kasvun matkassa.

Konkreettinen työskentelymenetelmämme vertaistukiryhmässä on Kasvutarina-menetelmä. Tätä menetelmää sovellamme joko yksilötarinan tai yhteisöllisen tarinan käsittelyn kautta. Itsetuntemuksen polulla on tärkeää ymmärtää omassa kasvuympäristössä opitut ja omaksutut toimintamallit, arvot ja uskomukset. Vertaistukiryhmissä harjoittelemme itsemme tuntemista ja kohtaamista jakamalla muille. Samalla harjoittelemme myös ottamaan vastaan muissa heräävät näkökulmat ja tunteet kertoessamme heille tunteistamme ja tilanteestamme. Oman itsetuntemustyöskentelyn avulla, omaa kasvutarinaa tutkimalla lisääntyy tietoisuus oman käytöksen ja toimintatapojen juurista, mikä auttaa löytämään opittujen ja omien arvojen ja käyttäytymismallien joukosta ne, joita haluaa omassa elämässään toteuttaa.

Osallistujien kokemukset omasta itsetuntemustyöskentelystä rohkaisevat ja kannustavat. Yksi Työnjanoon! -ryhmäläinen kertoo: ”Vertaistuesta olen saanut voimaa. Tunnen vähemmän raastavaa syyllisyyttä tunteistani ja vaikeuksistani. Olen hyväksyvämpi, lempeämpi ja myötätuntoisempi itseäni kohtaan”. Ei ole ikinä liian myöhäistä tavoitella omien arvojen mukaista elämää oman kasvun kautta. Kasvutarina-menetelmän mukainen itsetuntemustyöskentely on yksi mahdollisuus omaan kasvuun ja oman sisäisen käsikirjoituksen uudelleen kirjoittamiseen.

Sari Nyberg, Maria Akatemian toiminnanjohtaja