Ehkäisevän väkivaltatyön harjoittelijan ajatuksia

Käteni tarttuvat kynään, kirjoittavat sanoja, piirtävät viivoja ja levittävät värejä paperille, kantavat ostoskasseja, pitelevät kädestä, silittävät ja halaavat, laskeutuvat rauhoittavasti vatsani päälle, kun pelottaa tai hermostuttaa. Joskus käteni piirtävät sanoja ilmaan, kun tavoittelen ja yritän löytää yhteyttä toiseen ihmiseen. En varsinaisesti tarvitse käsiä kohtaamistyössä, mutta ne muistuttavat minua ihmisyydestäni, inhimillisyydestä ja kehollisuudesta, joka meitä kaikkia yhdistää.

Millaisin katsein kohtaan toisen ihmisen, kun hän uskaltautuu kurkottelemaan kohti, puhumaan vaikeasta tai vaietusta? Miten katson häntä ja mistä käsin kohtaan hänet? Olenko itse saanut kokemuksia läsnä olevasta kohtaamisesta, ja katseesta, jonka alla on turvallista tulla näkyväksi hätäni tai häpeäni kanssa?

Ystävällinen, kunnioittava ja arvostava kohtaaminen ei pitäisi olla etuoikeus, vaan ihmisoikeus. Avun ja tuen tarvitseminen herättää epämiellyttäviä tunteita erityisen paljon siellä, missä ihminen on joutunut elämään keskellä väkivallan uhkaa, tai tullut muulla tavalla ohitetuksi, hylätyksi tai torjutuksi. Harha, ettemme riitä tai kelpaa muuten kuin jaksavina, pystyvinä, kaiken hallitsevina ja suvereeneina elää vielä monin paikoin vahvana.  Sitä mukaa, kun leikkaamme omakuvastamme irti häpeällisinä pitämämme haavoittuvaiset ja tarvitsevat puolet, ja piilotamme huonouden ja riittämättömyyden tunteitamme muiden katseilta, suojakuoremme kasvaa, ja yksinäisyys, merkityksettömyyden kokemus ja uupuminen lisääntyvät.

Olen saanut mahdollisuuden kulkea pienen matkan Maria Akatemian lämpimien ja viisaiden ammattilaisten yhteisössä, jossa kaiken työn läpi kuljetetaan toivoa ja valoa vaalien ihmisen potentiaalia kasvuun ja muutokseen omassa elämässään. Tässä yhteisössä ihminen saa mahdollisuuden tulla turvallisesti vastaanotetuksi tunnesäätelyyn, aggressioon ja väkivaltaan liittyvien kysymystensä kanssa. Työyhteisö, jossa tunnustetaan ihmisyys ja inhimillisyys, ja ymmärretään ammatillisen itsetuntemuksen merkitys, luo turvallisen paikan asiakkaalle ja työntekijälle.

Laura Petterson, Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön harjoittelija