Mitä jos olenkin henkisesti väkivaltainen parisuhteessa?

Oletko koskaan menettänyt hallintaa tunteistasi ja sen seurauksena huutanut kumppanillesi, mutta myöhemmin katunut käytöstäsi? Oletko koskaan ollut verbaalisesti väkivaltainen ja satuttanut kumppaniasi riidan aikana, saadaksesi kontrollin tunteen tilanteesta? Oletko rikkonut kumppanisi asettamia rajoja saadaksesi omat henkiset ja emotionaaliset tarpeet tyydytettyä, tahtosi läpi tai jonkin muun syyn takia? Oletko koskaan valehdellut kumppanillesi välttääksesi sen emotionaalisen ja henkisen tuskan, mikä seuraa valheiden ja petoksen paljastumisesta? Tai oletko koskaan syyttänyt kumppaniasi uskottomuudesta, valehtelusta tai pahoista aikeista sinua kohtaan, mutta myöhemmin ymmärtänyt, että syytöksesi kumpusivat omasta uskottomuudesta, valheista, tai heikosta itsetunnosta?

Henkistä väkivaltaa voi olla vaikeaa tunnistaa väkivallaksi verrattuna fyysiseen väkivaltaan. Tämän kirjoituksen alussa luetellut itsereflektioon kannustavat kysymykset voivat kaikki olla henkistä väkivaltaa, jos toiselle huutaminen, verbaalinen väkivalta, valehtelu, perättömät syytökset ja rajojen rikkominen ovat arkipäivää suhteessa. Tällainen käytös ei jätä mustelmia, mutta vahingoittaa toisen psyykkistä hyvinvointia ja voi aiheuttaa vakavia ja pitkäkestoisia haittoja.

Vika ei ole minussa, vaan sinussa: negatiivinen psykologinen projektio

Yksi vaikeimmin havaittavista henkisen väkivallan muodoista on negatiivinen psykologinen projektio. Negatiivinen psykologinen projektio tarkoittaa omien henkisten puutteiden siirtämistä toiseen. 

Esimerkiksi tuntiessasi riittämättömyyden tunnetta ja epävarmuutta omasta arvostasi syytätkin kumppaniasi siitä, että tämä jatkuvasti osoittaa epäluottamuksen merkkejä ja aiheuttaa ongelmia, mielipahaa ja stressiä sinulle tarkoituksella. Kohdistat vihasi, epäluulosi ja syytöksesi kumppaniisi sen sijaan, että hyväksyisit sen tosiasian, että itseluottamuksessasi on parantamisen varaa tai että kannat käsittelemättömiä menneisyyden haavoja ja kokemuksia, jotka aiheuttavat ongelmia nykyisessä ihmissuhteessasi. 

Negatiivinen projektio on yksi psykoanalyysin perustaja Sigmund Freudin listaamista psykologisista puolustusmekanismeista, joihin me ihmiset usein turvaudumme tilanteissa, joissa tunnemme olomme uhatuksi. Yllä mainitsemassani esimerkissä saatat tuntea olosi uhatuksi, koska pelkäät, että kumppanisi jättää sinut, koska koet itsesi arvottomaksi.

Negatiivinen projektio aiheuttaa paljon ongelmia ihmissuhteissa. Se vahingoittaa osapuolta, johon negatiiviset tunteet ja mielensisällöt kohdistetaan, sillä negatiivisen projektion vastaanottava osapuoli saattaa uskoa projektion todeksi ajan myötä (esimerkiksi ajatella, että ehkä hän todella on paha ihminen, joka tarkoituksella haluaa aiheuttaa mielipahaa ja stressiä kumppanilleen. Tämä saattaa aiheuttaa valtavasti psykologista stressiä ja ahdistusta toisessa, jonka tarkoituksena ei ole satuttaa omaa kumppaniaan).

Se vahingoittaa myös projisoivaa henkilöä, sillä omien henkisten puutteiden ja ongelmien siirtäminen toisiin ei poista niitä, vaan luo haitallisen fantasiamaailman projisoivan henkilön ympärille, jossa hänen ei koskaan tarvitse kohdata omia ongelmiaan ja heikkouksiaan. Ihmissuhteesta itseesi ja ympärillä oleviin ihmisiin tulee nopeasti pinnallisia ja myrkyllisiä, jos turvaudut usein negatiiviseen projektioon.

Mikä avuksi jos tunnistan itsessäni henkisesti väkivaltaisen puolen?

Saatat kokea epätoivoa, surua, häpeää ja toivottomuutta jos olet tunnistanut henkisesti väkivaltaisen puolesi. Älä kuitenkaan anna negatiivisten tunteiden lamaannuttaa sinua. Ensinnäkin onnittelut, että tunnistat tämän puolen itsessäsi. Se tarkoittaa, että kykenet itsereflektioon, mikä on välttämätöntä jos haluamme muuttaa haitallista käyttäytymistämme ja parantaa ihmissuhteidemme laatua.

Toiseksi ei ole koskaan myöhäistä muuttaa haitallisia käyttäytymismalleja. Jos olet satuttanut kumppaniasi, on aika ottaa vastuu teoistasi, pyytää anteeksi ja muuttaa käyttäytymistä. On myös tärkeää, ettemme vaadi anteeksiantoa niiltä, joita olemme satuttaneet. Jos olemme satuttaneet kumppaniamme, on meidän tehtävämme antaa tilaa ja kantaa seuraukset teoistamme, myös silloin jos tämä tarkoittaa parisuhteen päättymistä.

Haluan lopuksi antaa sinulle kirjoitustehtävän, joka auttaa sinua tunnistamaan ja ymmärtämään henkisesti väkivaltaista puoltasi. Syitä sille, miksi käyttäydymme henkisesti väkivaltaisesti voi olla monia, eikä seuraava kirjoitusharjoitus välttämättä anna kaikkia vastauksia sinulle. On aina hyvä idea kääntyä ammattilaisen, esimerkiksi psykologin tai terapeutin, puoleen, sillä henkisesti väkivaltaisen käytöksen taustalla voi olla trauma, tai persoonallisuushäiriö (esimerkiksi epävakaa persoonallisuushäiriö tai narsistinen persoonallisuushäiriö), jonka hoitaminen on vaativampi ja pitkäkestoisempi prosessi.

Kirjoitusharjoitus: tunnista ja ymmärrä henkisesti väkivaltaista puoltasi

Ota esiin kynä ja paperia. Sulje silmäsi ja mieti persoonallisuuden piirrettä, osaa, roolia, tai käyttäytymismallia itsessäsi josta et pidä. Kun olet valinnut piirteen, osan, roolin tai käyttäytymismallin josta et pidä, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Miten käyttäydyn ja kommunikoin kun ilmaisen itseäni tavalla X?
  • Miten kohtelen muita kun ilmaisen itseäni tavalla X? 
  • Miltä minusta itsestäni tuntuu sisimmässäni kun ilmaisen itseäni tavalla X?
  • Mitkä tilanteet, asiat, tai ajatukset laukaisevat tämän “roolin” tai käyttäytymismallin X itsessäni?

Voit kokeilla myös persoonallisuuden piirteen, osan, roolin tai käyttäytymismallin nimeämistä ja sitten samojen kysymysten läpikäymistä.

Esimerkki:

  • Persoonallisuuden piirteen nimi: “Neiti Raivopää”
  • Käyttäytyminen ja kommunikointi: “Olen Neiti Raivopää ja räjähdän helposti ja pienistä asioista, etenkin jos joku kritisoi minua, tai tapaani toimia tai ajatella.”
  • Miten kohtelen muita: “Kun olen Neiti Raivopää, huudan ja sanon inhottavia asioita ihmisille, jotka ovat tärkeitä minulle. Rikon luottamusta ja aiheutan mielipahaa syyttä.” 
  • Miltä minusta tuntuu sisimmässäni: “Kun olen Neiti Raivopää, tunnen häpeää ja arvottomuuden tunnetta. Tunnen itseni typeräksi, koska kritiikki aiheuttaa minussa pelon, että en ole riittävä sellaisena kuin olen, vaan että olen epäonnistunut ihmisenä.” 
  • Mitkä tilanteet, asiat, tai ajatukset laukaisevat Neiti Raivopään: “Neiti Raivopää tulee herkimmin esiin, jos olen tehnyt virheen ja minua huomautetaan asiasta. Neiti Raivopää voi tulla herkemmin esiin, jos minulla on ollut pitkä päivä takana tai olen laiminlyönyt itsestäni huolen pitämisen pidemmän aikaan”. 

Toivottavasti tämä kirjoitus ja kirjoitusharjoitus auttaa sinua tunnistamaan henkisesti väkivaltaisen puolen itsessäsi. Pysähtymällä miettimään henkisesti väkivaltaista puoltasi, saatat löytää juurisyyn henkisesti väkivaltaiselle käytökselle. Jos juurisyy on heikko itsetunto, on väkivaltainen käytös paljon helpompaa muuttaa, kun tiedämme, että meidän on vahvistettava itsetuntoamme henkisesti väkivaltaisen käytöksen poistamiseksi. 

 

Juliana Akin

Kirjoittaja on toinen Unfilteredd-nimisen organisaation perustajista, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta väkivaltaisista ja myrkyllisistä ihmissuhteista.

 

Jos huomaat käyttäväsi väkivaltaa tai pelkääväsi sen käyttämistä, älä epäröi ottaa yhteyttä: Naisenvakivalta.fi