Miten katsot itseäsi, siten katsot toista

Viime aikoina maailma on tuntunut räjähtävän käsiin. Järkyttävät tapahtumat ovat seuranneet toisiaan kevään ja kesän aikana. Niiden taustat ja syyt ovat muotoutuneet moniksi taitaviksi pohdinnoiksi toimittajien ja kirjoittajien analyyseissä ja artikkeleissa. Mitä ajassamme on liikkeellä? Miten suhtaudumme? Miten olemme turvassa?

Ilmastonmuutos on muuttunut laajemmaksi käsitteeksi ja meillä on menossa ekologisen uhkan lisäksi henkisen ilmaston muutos. Otammeko sen vastaan uhkana vai mahdollisuutena, on meidän itse ratkaistavissa. Tarvitaan hyviä päätöksiä poliittisella tasolla, hyvää tapaa toimia sekä arvostavaa ja kuulevaa tapaa kohdata meiltä jokaiselta.

Ehkäisevässä väkivaltatyössä meiltä usein kysytään neuvoja tai vinkkejä, kuinka selvitä omien vihantunteiden kanssa tai miten menetellä, kun kontrolli uhkaa kadota. Vinkit ja ohjeet ovat tärkeää ensiapua kriisitilanteessa selviämiseen. Vain niillä ei kuitenkaan pärjää eteenpäin. Tarvitaan ymmärrystä siitä, mistä tilanteet syntyvät, uskallusta nähdä oma vastuu ja rohkeutta lähteä muuttamaan tilannetta. Samaa tarvitaan myös henkisen ilmastonmuutoksen kanssa. Pelko ja epävarmuus lisäävät meidän puolustusreaktioita ja vähentävät kykyä kohdata. Meillä täytyy olla rohkeutta nähdä oma vaikuttamismahdollisuutemme ja uskallusta lähteä toimimaan toisin, vaikka kohtaaminen ja katse kerrallaan.

Vietämme Maria Akatemiassa 5.-9.9.2016 10-vuotisjuhlaa teemalla Henkinen ilmastonmuutos – Kohti vastuullista ihmisyyttä. Viikon aikana meillä on useita tapahtumia, joissa voit tulla ottamaan koppia omasta vastuustasi.

Hyvä katse tarttuu, nähdään!

#annahyvänkatseenkiertää – Nappaa haaste!

Tagged , , , , .