Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaarin kooste ja tallenne

Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaari ’Kahdessa vuorossa – Näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen’ toteutettiin webinaarina 25.10.2023. Paikalla oli monipuolinen ja asiantunteva puhujakaarti. Puheenvuoroissa tarkasteltiin läheishoivan ja työssäkäynnin yhteensovittamisen kysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmista. Väliseminaarin aukaisi Läheisenä työelämässä -hankkeen hankepäällikkö Siru Jokimies, joka kertoi hanketta toteuttavista organisaatioista Maria Akatemiasta ja Miina Sillanpään Säätiöstä sekä hankkeen toiminnoista ja tavoitteista. Maria Akatemian toiminnanjohtaja Sari Nyberg jatkoi kertoen hankkeen ideoinnin taustoista, läheishoivasta ilmiönä sekä perusteluita hankkeen asiakastyön itsetuntemustyöskentelyyn. Läheishoivasta työelämäkysymyksenä naisvaltaisilla aloilla kertoi puheenvuorossaan Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Puheenvuorossaan Heidi käsitteli monipuolisesti läheishoivan sukupuolittuneisuutta ja sen vaikutuksia työelämään sekä työnantajan keinoja […]

Euroopan omaishoitajien päivä — tasapainoa työn ja läheishoivan yhdistämiseen

“Työ on parhaimmillaan minulle henkireikä. Ihanteellisessa tilanteessa voin töissä keskittyä täysin työtehtäviin ja kotona taas lapsen hoitoon. Valitettavasti tällaisia tasapainoisia jaksoja on harvoin. Henkisesti uuvuttava riittämättömyyden tunne niin äitinä, hoivaajana kuin työntekijänäkin on lähes aina läsnä. Taloudellinen tilanteeni ja mahdollisuuteni pitää huolta hyvinvoinnistani kärsivät eniten. Voin vain kauhulla kuvitella, kuinka raskas ja nopeasti loppuunpalamiseen päättyvä työtilanteeni olisi, jos työnantajan suunnalta ei heruisi yhtään joustoa, ymmärrystä ja henkistä tukea.”  Läheisenä työelämässä –hanke osallistuu 6.10.2023 juhlittavaan Euroopan omaishoitajien päivään, jonka teemana on tänä vuonna työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Kampanjan slogan Tasapainoa! Työn ja hoivan välissä elämä painottaa, että omaishoitajalla tulisi kaikissa työuran […]

Keijun Varjon chat yhdistyy elokuussa Naisenväkivalta.fi -chattiin

Chat-päivystyksemme on tarkoitettu naisille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Chatissa voit keskustella anonyymisti koulutetun päivystäjän kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja maksutonta, eikä sido sinua mihinkään. Chat-päivystykseen voivat olla elokuusta alkaen yhteydessä kaikki yli 15-vuotiaat tytöt ja naiset, jotka kaipaavat apua vihan, aggression tai väkivallan kysymyksiin. Chat palvelee naisenväkivalta.fi -sivustolla ti 1.8. alkaen seuraavina aikoina: Ti klo 10–12 ja klo 15–17 Ke klo 12–14 To klo 10–12 ja 14–16 Pe klo 10–12 Lisäksi perjantaisin Avoin linja -puhelinpäivystys klo 12–14. ”Ensimmäistä kertaa koin, että kokemukseni ja ongelmani otetaan vakavasti.” asiakkaan palaute

Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö täyttää 20 vuotta

Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Työ alkoi psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan johdolla vuonna 2003 ja siitä lähtien järjestössä on tehty uraauurtavaa työtä naisen väkivallan ilmiön äärellä: tarjottu apua naisille, jotka ovat käyttäneet tai jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa sekä lisätty tietoa ja tietoisuutta vaikuttamistyön avulla tästä usein vaietusta aiheesta. Toiminnassa on erikoistuttu naisen väkivallan dynamiikkaan ja ehkäisyyn ja se sisältää laajan ymmärryksen väkivallan ilmiöstä, ihmisen hyvästä ja pahasta, väkivallan juurista sekä siitä, miksi ihminen käyttää väkivaltaa. Naisille suunnatussa ehkäisevässä väkivaltatyössä halutaan tuoda esiin naisen piilotettu aggressiivinen puoli sekä vastata naisten avuntarpeeseen väkivallan tunnistamisessa ja kohtaamisessa. Näiden 20 vuoden […]

Työnimuun! -hanke tarjoaa tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen

Maaliskuussa käynnistyi Maria Akatemia ry:n ja Naistenkartano ry:n yhteishanke Työnimuun! – tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen. Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Toimintamuotoina hankkeessa on yksilötyöskentely ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta. Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja, koulutusta ja työelämämentoritoimintaa ja tuotetaan tietoa siitä, millaiset seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä. Hanketta hallinnoi Maria Akatemia ry ja sen rahoittajana toimii STEA. Hanketta toteutetaan verkon välityksellä valtakunnallisesti sekä lähitoimintana Tampereella. Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden […]

Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminnan nimikilpailu on ratkennut

Järjestimme maaliskuussa nimikilpailun jäsen- ja vapaaehtoistoiminnallemme. Jäsenet ja vapaaehtoiset antoivat kilpailussa kaikkiaan 37 ääntä. Kilpa oli hyvin tiukka, sillä kahden äänen päässä toisistaan oli kolme nimivaihtoehtoa. Äänestyksen voitti yhdellä äänellä nimivaihtoehto Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminta (9 ääntä). Toiseksi tiukassa kilvassa tuli Marialaiset (8 ääntä) ja kolmanneksi Maria Akatemian jäsenet ja vapaaehtoiset (7 ääntä). Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminta kulkee siis jatkossakin samalla nimellä. Lämmin kiitos kaikille äänestäneille!

Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen.  Teemme vaikuttamistyötä läheishoivan ja työn yhteensovittamisen ilmiöiden esille nostamiseksi. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös hankkeen vaikuttajaverkoston jäsenet, joita ovat Varma, Talentia sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Koulutamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia työn ja läheishoivan yhteensovittamisen teemoista ja pyrimme lisäämään työnantajien tietoisuutta ilmiöstä, jotta yhä useampi läheishoivaaja saisi tukea esimerkiksi työelämän joustoista työpaikoillaan.  Hanke näkyvillä mediassa  Hankkeen teemoja käsitteleviä artikkeleita on julkaistu eri medioissa. […]

Kokoamme vapaaehtoisten kehittäjäryhmää Läheisenä työelämässä -hankkeeseen

Haluatko jakaa kokemuksiasi työn ja hoivan yhdistämisestä? Tule kanssamme kehittämään ja ideoimaan tukipalveluita, joissa läheisestään huolehtivat saavat tukea ja keinoja työelämän ja läheis- tai omaishoivaajaroolin yhdistämiseen. Kehittäjäryhmää pilotoidaan kokoontuen kerran verkkovälitteisesti kevään 2023 aikana. Tarkoituksena on kehittää ja ideoida Läheisenä työelämässä -hankkeen vapaaehtoistoimintaa työssäkäyville läheishoivaajille yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Toiminnan jatkumista arvioidaan yhdessä. Toivomme sinulta kokemusta työn ja hoivan yhdistämisestä sekä riittäviä voimavaroja kehittäjäryhmässä toimimiseen. Aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa työssäkäyvien läheishoivaajien tarpeita vastaavan tuen lisäämiseen, kokemuksien esilletuomiseen sekä vertaisryhmän tukeen. Lisäksi tarjoamme halutessasi kanavan tuoda läheis- ja omaishoitajien ääntä ja kokemuksia kuuluviin esimerkiksi lehtihaastattelujen […]

Tutkimus: Lähisuhdeväkivallan sovittelu hyödyttää useimpia, mutta seurantaa ja yhteyttä tukipalveluihin tulisi vahvistaa

Tuore Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian toteuttama tutkimus osoittaa, että lähisuhdeväkivallan sovittelu toimii pääsääntöisesti hyvin. Sovitteluun osallistutaan vapaaehtoisesti, sovitteluprosessi koetaan useimmiten onnistuneeksi ja sen lopputulos oikeudenmukaiseksi. Sovittelusta saadaan myös välineitä väkivallan ehkäisyyn. Lähisuhdeväkivallan sovittelua on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen. Sovittelua pitäisi koulutuksen avulla kehittää niin, että väkivallan moninaisuus ja luonne huomioidaan aiempaa paremmin. Lisäksi sovittelusopimusten hyödyntämistä, sovittelun vaikutusten seurantaa ja sovittelun yhteyttä tukipalveluihin tulisi vahvistaa. Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa ja sillä selvitettiin lähisuhdeväkivallan sovittelun yleisiä piirteitä sekä osapuolten kokemuksia sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista. Aineistoina olivat THL:n ylläpitämä SOPU-tietokanta sekä lähisuhdeväkivallan sovitteluun osallistuneiden haastattelut ja kysely. – Oli hienoa, […]

Maria Akatemian Tampereen toimisto muuttaa

Voit ladata tiedotteen tästä: Maria Akatemian Tampereen toimisto muuttaa Maria Akatemian Tampereen toimipiste muuttaa maaliskuun alussa uusiin, isompiin tiloihin. Löydät meidät siis jatkossa osoitteesta Puutarhakatu 11 C, 4. krs, 33210 Tampere. Maria Akatemian Tampereen aluetoimisto on perustettu vuonna 2011 ja toiminta on vuosi vuodelta vahvistunut. Viime vuonna ehkäisevän väkivaltatyön tiimi vahvistui uuden asiakastyöntekijän sekä Veerat-hankkeen hanketyöntekijän myötä. Maaliskuussa starttaava Työnimuun! -hanke laajentaa Tampereen ja koko Pirkanmaan aluetoimintaa entisestään hyvinvointia tukevan toiminnan alueelle. Tampereen toimistossa on Pirkanmaan alueelta tuleville asiakkaille mahdollisuus ehkäisevän väkivaltatyön kartoittaviin yksilökeskusteluihin sekä ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmätoimintaan lähitapaamisina. Uutena toimintana lähitapaamismahdollisuus myös Säröjä suhteessa -parisuhdetyöhön pariskunnille, joilla on huolta […]

Avoin työpaikka: Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, asiakastyöntekijä 

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.   Haluatko tehdä merkityksellistä ehkäisevää väkivaltatyötä nuorten naisten parissa? Tule työskentelemään kanssamme! Haemme kokoaikaista asiakastyön sijaista Maria Akatemia ry:n Keijun Varjo -toimintaan. Sijaisuus on määräaikainen ja kestää heinäkuun 2023 loppuun. Työ alkaa mahdollisimman pian. Keijun Varjo -toiminta on osa Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaa ja tukea nuoria naisia väkivallan, vihan ja aggression kysymyksissä.  Keijun Varjo -toiminnassa tarjoamme apua 15–28-vuotiaille nuorille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä […]

Avoin työpaikka: Hankepäällikkö, nuorten naisten työssäjaksaminen

Kiinnostaako sinua nuorten naisten työssäjaksaminen? Tule Maria Akatemialle hankepäälliköksi Maria Akatemian ja Naistenkartanon yhteiseen Tampereelle sijoittuvaan Työnimuun!-hankkeeseen! Maria Akatemia ry rekrytoi hankepäällikköä kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen Tampereelle (STEA 2023-2025). Työnimuun!-hankkeen tavoitteena on ehkäistä alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Kyseessä on Maria Akatemian ja Naistenkartanon yhteistyönä toteutettava hanke, jossa yhdistyy naiserityisen työn sekä hyvinvoinnin ja työelämän osaamisalueet. Toimintamuotoina ovat yksilö- ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta, joka pohjautuu itsetuntemustyöskentelyyn. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa tarjoamalla työpajoja, koulutusta ja työelämämentorointia sekä tuotetaan tietoa nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja uupumisen ehkäisystä. Hankkeeseen rekrytoidaan Maria […]

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä, digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. HANKETYÖNTEKIJÄ, digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy? Tule työskentelemään kanssamme! Haemme ajalle 1.2.2023-31.12.2025 kokoaikaista (100 %) HANKETYÖNTEKIJÄÄ Nettideittiturva-hankkeeseen (STEA 2023-2025), jossa tavoitteena on tukea romanssihuijausten uhreja ja tekijöitä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi sekä tuottaa tietoa ammattilaisille ja väestölle ilmiön tunnistamiseksi. Kyseessä on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kehittämishanke, jossa yhdistyvät Sosped-säätiön digitaalisen toimintaympäristön […]