Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä

Me Maria Akatemiassa haluamme olla rohkeita ja vastuullisia toiminnassamme ihmisyyden puolesta. Maailman mullistukset, ilmastonmuutos, maahanmuutto- ja pakolaisuuskysymykset, koronapandemia sekä polarisoituminen ovat vaatineet meitä ”tulen äärelle” keskustelemaan, miten ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa ympäröivään maailmaan, löytää potentiaalinsa ja uskaltaa rohkeasti ottaa vastuuta sekä omasta että yhteisöjen sisäisestä kasvusta ja oppimisesta.

Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä on Maria Akatemia -yhteisön yhdessä rakentama Ihmisyyden käsikirjoituksen (IKF) tutkimisen foorumi. Suunnitteluryhmämme kutsuu mukaan yhdistyksemme jäseniä, työntekijöitä, asiantuntijoita, vapaaehtoisia sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita miettimään, mitä minussa, meissä ja maailmassa tapahtuu – ja miksi. Toimintamme on jäsentynyt ja laajentunut pikkuhiljaa, ja keskusteluiltojemme osallistujajoukko on kasvanut.

Viime vuonna päätimme, että iltojen fasilitaattoreina eli johdattelijoina toimivat aina yhdistyksen jäsen ja työntekijä yhdessä. Alustajiksi olemme saaneet kuhunkin aihealueeseen perehtyneitä asiantuntijoita. Alustusten aikana ja jälkeen kaikki osallistujat voivat rikastaa keskustelua sekä puhumalla että kuulemalla.

Me saimme keväällä 2021 toteuttaa fasilitaattoreina kaksi webinaaria. Korona-ajan kielletyt tunteet sai maaliskuussa aikaan aktiivisen ajatustenvaihdon alustajana toimineen rehtori Marja-Liisa Aution kertoessa, miten korona on vaikuttanut sairaala- ja erityiskoulun lapsiin ja nuoriin.  Toukokuun tilaisuudessa pohdimme Maria Akatemian asiantuntijoiden Henriikka Laurolan ja Laura Maatraivan sekä Miessakkien edustajan Kimmo Hätisen alustuksien pohjalta aihetta Aggressio ja sukupuoli. Mietintämatka itseen ja ihmisyyteen toi monenlaisia kiinnostavia oivalluksia.

Yhteistyössä on voimaa. Me tilaisuuden johdattelijoina päätimme olla yhdessä kameran edessä Maria Akatemian tiloissa vuorovaikutteisesti; pyrimme luomaan pehmeän olohuoneen muuten tekniselle Teams-tapaamiselle.  Jaoimme vastuut ja velvollisuudet – saimme palkaksi iloa, vuorovaikutusta ja kunnioitusta toistemme osaamiseen ja ajatteluun. Suunnittelimme tilaisuuden avaukset ja kysymykset yhdessä lähteenämme Britt-Marie Perheentuvan teos Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia – kohti eettisesti kestävää ihmisyyttä.

Syksyllä 2021 Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä johdattelevat yhdistyksen jäsen, rehtori Marja-Liisa Autio ja Maria Akatemian kehittämispäällikkö Hanna Kommeri. Otsikkona 26.10. on Paluu tulevaisuuteen ja 9.12. Ilmastoahdistus. Nyt. Keskustelun alustuksena kuullaan ihmistyön asiantuntijoita sekä nuorten tunteita ja näkökulmia.

Tule mukaan pohtimaan yhdessä ja rikastuttamaan itsesi ja muiden osallistujien sisäistä ja ulkoista vuoropuhelua ja reflektiota.

”Ihmisessä itsessään on myötäsyntyisenä sekä yksilöllistymiseen eli eriytymiseen että yhteisöllisyyteen eli yhteyteen pyrkivä perusliike. Tämän ydinimpulssin tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa avautumista yhteisöllisemmälle ja rationaalista mieltä laajemmalle hahmottamiselle.” (Perheentupa 2020, s. 41).

Kirjoittajina Sirpa Lautjärvi, KM, työnohjaaja ja Maria Lindroos, psykologi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija