Joulun päivystysajat ja aukiolo

Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön joulun päivystysajat löydät täältä. Toimiston puhelin on suljettu 24.12.-1.1. Toimiston sähköpostia luetaan myös välipäivinä. Lempeää ja rauhallista joulua ja hyvää vuotta 2023!

Katse äitiin – hyvinvoiva perhe ja työelämä

”Minulle oli tärkeintä aito kohtaaminen toisten kanssa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä toisten näkeminen ja kuuleminen. Ryhmässä oli paljon syvää ymmärrystä ja myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan, mikä auttoi vaikeidenkin asioiden käsittelyssä. Eheytyminen enemmän omaksi itsekseni pikkutyttötarinan käsittelyn kautta. Oman voiman ja vahvuuksien löytäminen.” Maria Akatemian Työnjanoon! -hanke (STEA 2019-2022) on pureutunut pienten lasten äitien työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteisiin ja kehittänyt vertaistukeen ja vapaehtoisten tarjoamaan mentorointiin pohjautuvan intervention kohderyhmän tueksi. Tule kuulemaan työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen teemasta asiantuntijapuheenvuoroja, intervention tuloksia ja vaikutuksia sekä kokemustarinoita hankkeen loppuseminaariin keskiviikkona 2.11.2022. Loppuseminaarin antia tuemme kahden viikon viestintäkampanjalla, jossa tuomme laajasti esiin teemaa, tuloksia […]

Katse äitiin: keräämme äitiystarinoita!

Keräämme äitien tarinoita ja kokemuksia äitiydestä. Kerro oma tarinasi tällä nimettömällä lomakkeella. Millainen sinun matkasi äitinä on ollut? Entä millaisena olet kokenut perhe-elämän ja työn yhdistämisen? Kerro meille kokemuksistasi ja vaikuta – voit vastata vain niihin kysymyksiin, jotka koet merkityksellisiksi oman tilanteesi osalta. Tarinoita hyödynnetään hanketyön kehittämisessä ja viestinnässä. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kirjoittamalla tarinasi teet erilaisia äitiyden kokemuksia näkyväksi ja annat arvokasta tietoa. Osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Aineistosta häivytetään kaikki tunnistettavuuteen vaikuttavat tiedot ja osallistuminen tapahtuu anonyymisti. Työnjanoon! -hankkeen avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. […]

Haemme mentoreita äideille!

Maria Akatemian Työnjanoon! -hankkeessa on kehitetty mentoritoimintaa äideille. Haemme nyt uusia mentoreita! Äidit kaipaavat kohtaamista ja kuuntelijaa, joka on valmiina vastaanottamaan, kysymään ja keskustelemaan. Ryhmissä äidit kuvaavat usein yksinäisyyden tunnetta ja mietteitä, joista ei voi ystävien tai läheisten kanssa puhua tai ottaa esiin. Äideillä on kaipuu saada tukea, jota ei saa esimerkiksi omalta sukupolviketjulta. Luottamukselliset keskustelut esimerkiksi pikkulapsiarjesta, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemuksesta ovat kullanarvoisia ja tukevat äidin jaksamista sekä mielen hyvinvointia. Yksinäisyyden ja yksin jäämisen tunne helpottuu, kun tietää mentorin olevan olemassa ja saatavilla. Mentorisuhde kestää noin vuoden ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Suurin osa tapaamisista on […]

VEERAT-hanke yhdistää naiserityisen päihdetyön ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön

Lataa tiedote tästä. Toukokuussa käynnistyi A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteishanke VEERAT – vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen (2022–2024). Hankkeessa keskitytään väkivallan ehkäisyyn lähisuhteissa tarjoamalla tietoa ja vertaistukea naisille, joilla on huoli omasta päihteiden käytöstä tai haluavat vahvistaa toipumistaan sekä pelkäävät käyttävänsä tai ovat käyttäneet väkivaltaa.  Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä naisten kokeman stigman vähentämiseksi ja väkivallan teemojen puheeksi ottamisen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi A-Kiltojen Liitto ry ja sen rahoittajana toimii STEA. Päihteidenkäytöstä toipuvien naisten väkivallankokemukset tulevat edelleen ohitetuiksi. Naisten kokemus väkivallan tekijänä lähisuhteessa yhdistettynä omaan haitalliseen päihteiden käyttöön syventää entisestään naisten kokemaa stigmaa ja naisten on […]

Läheisenä työelämässä -hankkeen asiakastoiminta on käynnistynyt

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista ja sen voidaan ajatella kattavan kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun sekä huolenpidon.  Suomessa on todettu olevan yli 700 000 henkilöä, jotka huolehtivat läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja. Hankkeen asiakastoimintaan sisältyy chat-palvelu, ammatillisesti ohjatut yksilötapaamiset ja vertaistukiryhmät. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä etäyhteyksin että […]

Läheisenä työelämässä -hanke kerää työssäkäyvien läheishoivaajien tarinoita

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke kerää 40–65-vuotiaiden työssäkäyvien läheishoivaajien tarinoita ja kokemuksia työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä. Tarinoiden keräämisen tavoitteena on lisätä ilmiön näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä työnantajien ymmärrystä läheishoivan ja työelämän yhdistämisestä ja työelämän joustoista. Tarinoita hyödynnetään hanketyön kehittämisessä ja viestinnässä. Tarinoita kerätään Forms-kyselylomakkeen kautta. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Läheisestä huolen pitäminen voi olla oma valinta ja tuntua mielekkäältä, tärkeältä ja luonnolliselta. Läheishoivaajalle työ voi toimia levähdyspaikkana ja vastapainona läheisestä huolehtimiseen ja työelämä voi parhaimmillaan luoda onnistumisen tunnetta, innostusta sekä merkityksellisyyttä. Työn ja hoivan yhdistäminen voi […]

Kesällä supistetut päivystysajat

Kesä-heinäkuussa päivystämme supistetuin ajoin: Tiistai klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Sekä Naisenväkivalta- että Keijun varjo -chat löytyvät nyt osoitteesta naisenväkivalta.fi. Leppoisaa kesää!

Naisenväkivalta.fi-sivusto tukee jatkossa kaikenikäisiä naisia omissa väkivallan kysymyksissä

Naisenväkivalta.fi-sivusto on uudistunut, ja jatkossa se palvelee ikään katsomatta kaikkia naisia, jotka tarvitsevat tukea vaikeiden tunteiden, aggression ja väkivallan käsittelyssä. Aiemmin sivustolla on tavoitettu työikäiset naiset, mutta uudistuksen myötä sivustolle siirtyy myös Maria Akatemian 15–28-vuotiaille naisille suunnattu Keijun varjo -toiminta. Naisenväkivalta.fi-sivustolta löydät niin väkivallan kysymysten kanssa painiville naisille kuin ammattilaisillekin suunnattua tietoa. Voit olla yhteydessä ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisiin chatin kautta. Chat-yhteydenoton jälkeen sinulla on mahdollisuus maksuttomiin tukikeskusteluihin videon välityksellä tai puhelimitse (pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla myös lähitapaamisiin). Keskusteluissa kartoitetaan omaa elämäntilannetta ja historiaa sekä motivaatiota syventää omaa itsetuntemusta ryhmässä. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistuellinen pienryhmä naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä […]

Läheisenä työelämässä -hanke esittäytyy

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeetta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, joka voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Hankkeessa tullaan kehittämään läheishoivaajille suunnattua yksilö- ja ryhmämuotoista tukea, jonka tavoitteena on tarjota läheishoivaajalle työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin […]

Tiedote: Uusi Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian palveluksessa ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA. Läheisestä huolen pitäminen on yleinen ilmiö ja yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Ilmiö tulee lähivuosina ja -vuosikymmeninä todennäköisesti lisääntymään, kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisen […]

Työnjanoon!-hanke osoittaa: Äitien jaksamiseen ja hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa

Maria Akatemian Työnjanoon!-kehittämishanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2019 alkanut Stea-rahoitteinen hanke on ollut kaikilla mittareilla tarpeellinen, saavuttanut hyvin kohderyhmänsä ja tulokset puhuvat puolestaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat pienten lasten äidit, joilla on haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa. Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä on ollut lähes sata äitiä. Ryhmän jälkeen äidit ovat halutessaan voineet liittyä Naisverkoston toimintaan sekä hakeneet itselleen omaa pitkäaikaista ja vapaaehtoista mentoria oman työskentelyn jatkotueksi.  Ryhmät ovat kokoontuneet Helsingissä ja Tampereella sekä valtakunnallisesti verkossa. Ryhmäprosessin aikana on pysähdytty oman itsen äärelle ja pohdittu omia voimavaroja sekä haasteita. Itsetuntemustyöskentelyn kautta on käyty läpi omaa kasvutarinaa, sukupolviketjua, lähisuhteita, […]

Webinaari: Väkivallasta validointiin

Lämpimästi tervetuloa Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijoiden tarjoamaan avoimeen ja maksuttomaan webinaarin toukokuussa! Väkivallasta validointiin -webinaarisarjan toisen osan teemana on vahvistava kohtaaminen vanhemmuudessa. Se on tarkoitettu äideille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Asiaa tunteiden kohtaamisesta sekä tietoa tarjoamastamme tuesta aggression ja väkivallan kysymyksissä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Missä Verkossa Zoom-alustalla Aika Tiistaina 3.5.2022 klo 12.30-13.30 Hinta Maksuton (STEA) Ilmoittautuminen https://forms.office.com/r/heUQ9Q1j7a Lisätiedot maija.isosaari@maria-akatemia.fi, p. 050 304 7455    

Seminarium 30.3.2022: Berättelser från generationers källor

Ladda ner flyer pdf här Maria Akademis uppgift är bland annat att skapa en positiv diskussionskultur mellan olika generationer samt att främja förståelse och respekt för olika generationers berättelser, och hur man kan relatera till dem och förstå dem i dagens samhälle. Vår förhoppning med seminariet är att väcka deltagarna till insikt om sin egen personliga historia men också få syn på olika fenomen, som löper genom tiderna – vi vill öppna dörrar både bakåt och framåt för att tillsammans få en uppfattning om kontinuitet och förändring i dagens värld. Tid onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13-17 PROGRAM Konferencier: Jari […]

Päivystys 14.-18.3.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 15.3. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 16.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 17.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 18.3. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Artikkeli: Vaarallinen pakokeino

”Jopa tuhannet suomalaisnuoret tekevät itselleen väkivaltaa esimerkiksi viiltelemällä itseään. ”Monelle nuorelle siinä on kyse pyrkimyksestä helpottaa pahaa oloa ja ahdistusta ja niitä sietämättömiä tunteita, joita ihminen tuntee.  Viiltely on ikään kuin keino lohduttautua valtavassa lohduttomuudessa. Se on kuitenkin hyvin vahingollinen tapa purkaa omaa oloa”, selittää Elina Rajaniemi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija ja koordinaattori Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnasta. Rajaniemi kertoo, että monet Keijun varjo -palvelun asiakkaat kuvaavat itseen kohdistuvan väkivallan tuntuvan pahan olon ja epävarmuuden keskellä asialta, jota he pystyvät itse hallitsemaan. (…) Miten aikuisen sitten tulisi toimia, jos huomaa nuoren vahingoittavan itseään? Rajaniemi korostaa, ettei tilannetta kannata pelätä. ”Ota asia rohkeasti puheeksi. Jos nuori […]

Yle tieto-isku: Tunne voimavarasi

Tällä viikolla on esillä YLE:n kanavalla tietoiskuna Tunne voimavarasi -hankkeen video ja omaishoitajan tarina. Tunne voimavarasi -hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista. Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. LATAA TÄSTÄ TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille kirjanen pdf KATSO VIDEO alla tai YouTubessa

Päivystys 28.2.-4.3.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 28.2. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 1.3. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 2.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 3.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 4.3. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä (VEERAT)

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa luomassa toimintamallia, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. Tule työskentelemään kanssamme! Tarjolla on hanketyöntekijän tehtävä toukokuussa käynnistyvässä VEERAT- vertaisuudesta toivoa ja työkaluja toipumiseen -hankkeessa (STEA 2022-2024). Kyseessä on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kehittämishanke, jossa yhdistyvät A-Kiltojen Liiton naiserityisen päihdetyön osaaminen ja Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön […]

Artikkeli: Suvi raivosi ja löi poikaansa, kunnes oli pakko hakea apua – väkivaltaisia naisia yhdistävät usein nämä piirteet

”Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Veera Virta kohtaa työssään eri-ikäisiä naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Tyypillinen apua hakeva nainen on tavallinen, 30–45-vuotias ruuhkavuosia elävä alle kouluikäisten lasten äiti. Arjen väsymys ja kuormitus saa tunteet lyömään yli. Lyöminen ei ole aina se, mikä satuttaa eniten. Maria Akatemian työssä näkyy enemmän henkistä väkivaltaa, esimerkiksi uhkailua, nimittelyä ja nolaamista. Tutkimusten mukaan henkisestä väkivallasta voi jäädä uhriin syvemmät jäljet kuin yksittäisistä fyysisistä teoista. Äitien lisäksi toinen selkeä ryhmä avunhakijoissa ovat nuoret, noin parikymppiset naiset. Heillä väkivalta on vain yksi elämän haasteista: voi olla päihde- ja mielenterveysongelmaa sekä muita elämänhallinnan ongelmia. Nuorilla naisilla […]

Päivystys 22.-25.2.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 22.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Keskiviikko 23.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 24.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 25.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Tilaa vertaisryhmissä: Työnjanoon! työn ja perheen yhteensovittaminen

Tarvitsetko omaa aikaa, ovatko voimasi vähissä, puuttuuko ilo arjestasi? Koetko ristipaineita työn ja perhe-elämän yhdistämisessä? Kaipaatko tukea vanhemmuuteen? Jos oma jaksaminen huolettaa, tule mukaan pienten lasten äitien vertaisryhmään! Ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä paneudumme pienten lasten äitien elämäntilanteeseen, tunteisiin ja tarpeisiin sekä etsimme yhdessä voimavaroja ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän suuntaan. Keväällä 2022 alkamassa kaksi Työnjanoon!-ryhmää – Helsingissä Maria Akatemian toimistolla, osoitteessa Malmin raitti 17 B – Kuntayhtymä Karviaisen ryhmässä, osoitteessa Ojakkalantie 10, Nummela. ESITE Karviaisen ryhmä kevät 2022 Työnjanoon!-ryhmät alkavat kevään aikana heti, kun paikat täyttyvät (max 8 osallistujaa). Lisätiedot ja haku ryhmään Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi Iiris […]

Päivystys 15.-18.2.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 14.2. Hyvää ystävänpäivää! Tiistai 15.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 16.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 17.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 18.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Blogikirjoitus: Vanhat Vaikuttajat

Julkisessa keskustelussa vanhempia ikäluokkia käsitellään yleensä ongelmana: miten valtion rahat riittävät negatiivisessa huoltosuhteessa. Vanhojen, yli 75- vuotiaiden määrää lisääntyy nopeasti ja työikäisten määrä vähenee. Tässä keskustelussa jäävät piiloon kokonaan ne potentiaalit, mitä vanhoille kokemuksensa ja kestävyytensä ansiosta on kertynyt. Vielä enemmän näkymättömiin jää se kapasiteettisten, hyvinvoivien ihmisten ryhmä, joka on tullut eläkeikään ja vapautunut työtehtävistään. On riski, että heidän osaamisensa, elinvoimansa ja kokemuksensa hiipuvat hiljalleen näkymättömiksi. Näin he kadottavat myös tunteen merkityksellisyydestään. On tärkeää tiedostaa, hahmottaa ja sanoittaa niitä ilmiöitä ajassamme, joiden seurauksena kokemustiedon arvo hämärtyy. Maria Akatemiassa olemme aloittaneet ryhmän Vanhat Vaikuttajat, jossa ohjatun vertaisryhmän tuella tutkitaan ja etsitään vanhemman […]

Uutiskirje 1/2022: Uutta kumppanuutta ja kevään ohjelmaa

”Tänä keväänä uudet tuulet puhaltavat monin tavoin, uudistuvassa toiminnassamme ja uusien käynnistyvien hankkeiden osalta. Kehittämistyötä uudistuvien toimintojen ja hankkeiden tiimoilta tapahtuu entistä vahvemmin kumppanuuksissa sekä nykyisten että uusien toimijoiden kanssa. Osaamista jakamalla ja yhdistämällä pystymme tukemaan hyvinvoinnin vahvistamista sekä yksilö- että yhteisötasolla. Toimintamme perustuu vahvaan asiantuntijuuteen, jonka rinnalle integroimme entistä vahvemmin vapaaehtoistoimintaa. Tämä valinta näkyy vahvasti sekä meidän uusien hankkeiden että jo olemassa olevien toimintojen toimintasuunnitelmissa ja toteutuksessa. Vapaaehtoistoimijoiden määrä ilahduttavasti nousee koko ajan ja vapaaehtoisten kehittäjäryhmän kanssa muotoilemme aktiivisesti osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuuksia toiminnoissamme. Vapaaehtoisten innostus, motivaatio ja sitoutuminen kannustaa meitä eteenpäin, yhdessä toimien. Tarjoamme mielenkiintoisia ja merkityksellisiä osallistumisen […]

Päivystys 7.-11.2.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 7.2. peruttu Tiistai 8.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 9.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 10.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 11.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa luomassa toimintamallia, jolla tuetaan läheishoivaajien työssä jaksamista ja vahvistetaan heidän voimavarojaan arjessa? Hanketyöntekijä, tule työskentelemään kanssamme! Tarjolla uusi tehtävä kolmivuotisessa käynnistyvässä Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hankkeessa (STEA 2022-2024). Hankkeessa tuetaan 40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan sekä vaikuttamistyön ja koulutuksen keinoin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa. Hanketyöntekijänä pääset työskentelemään kolmihenkisessä tiimissä, jota […]

Tiedote: Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen

Keväällä 2022 käynnistyvä Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hanke on Maria Akatemia ry:n ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyössä toteuttama kolmivuotinen hanke (STEA 2022-2024). Uudessa yhteistyöhankkeessa tuetaan 40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista, minkä työelämän ja läheishoivaajan rooli yhteensovittaminen voi aiheuttaa. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä digitaalisesti että lähitoimintana. Työssä käyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssä jaksamiseen sekä työn ja läheishoivaajaroolin yhdistämiseen ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä. Kehitettävä toimintamalli koostuu psykoedukatiivisesta ja vertaistuellisesta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Keskeisessä roolissa on myös vaikuttajaverkostossa tehtävä vaikuttamistyö. Sen avulla tukea tarvitsevat läheishoivaajat löytävät avun piiriin sekä tietoisuus läheishoivaajuudesta ja siihen liittyvistä kuormitustekijöistä lisääntyy yksilö-, yhteisö- […]

Tukea pariskunnille: Säröjä suhteessa?

Onko parisuhteessanne naisen käyttämää väkivaltaa tai pelkoa siitä? Huolestuttaako keskinäinen vuorovaikutuksenne? Olisiko tarvetta tarkastella suhteen säröjä ammattilaisen kanssa? Maria Akatemia tarjoaa pariskunnille suunnattua maksutonta viiden kerran työskentelyä, jossa tarjotaan apua tilanteissa, joissa parisuhteessa ilmenee naisen käyttämää väkivaltaa. Väkivalta rikkoo omia ja toisen rajoja. Se voi olla esimerkiksi toisen arvostelua, mykkäkoulua, kontrollointia, alistamista, tavaroiden heittelyä ja monenlaista fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Työskentelyn teemoja ovat mm. rakentava riitely, vuorovaikutuksen haasteet parisuhteessa, tunteet ja tarpeet sekä niiden vaikutus parisuhteeseen, vastuunotto ja vaikuttamismahdollisuudet. Ilmoittautuminen pariskuntatyöskentelyyn on toistaiseksi suljettu. Tutustuthan yksilötyöskentelyymme: Naisenväkivalta.fi (STEA:n tukema toiminta)

Tiedote: VEERAT-kehittämishanke pureutuu naisten kokemuksiin väkivallasta

VEERAT- hanke on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kolmivuotinen STEAn rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa yhdistetään A-Kiltojen Liiton osaamista ja naiserityisen päihdetyön kenttää Maria Akatemialla olevaan ehkäisevän väkivaltatyön osaamiseen. VEERAT-hankkeen päätavoitteena on kehittää psykoedukatiivinen ja traumasensitiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on väkivaltaa kohdanneet tai käyttäneet naiset, joilla on kokemus omasta haitallisesta päihteidenkäytöstä. Lisäksi kohderyhmiä ovat naisten kanssa työskentelevät sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä A-kiltatoiminnassa jo mukana olevat ja uudet vapaaehtoiset ja vertaistoimijat. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset […]

Artikkeli ja keskustelua vanhemmuuden uupumuksesta

Mitä vanhemmuuden uupumus on? Vanhemmuuden uupumus on vanhemmuudesta johtuvaa. Se on erillinen ilmiö työuupumuksesta. Uupumuksen alkuvaiheessa ihminen saattaa voida todella hyvin esimerkiksi työpaikalla, vaikka kotona olisi todella uupunut. Kun uupumus syvenee, alkaa oireilu näkyä jokaisella elämän osa-alueella. Vanhemmuuden uupumus koostuu neljästä osa-alueesta: Ensimmäinen on uupumusasteinen väsymys, joka ei mene ohi levolla. Toinen on tympääntyminen vanhemmuuden rooliin – siitä katoaa ilo. Kolmas on emotionaalinen etääntyminen lapsista. Vanhempi huolehtii vain lapsen perustarpeista. Viimeinen on kokemus siitä, ettei ole yhtä hyvä vanhempi kuin on aiemmin ollut. Vanhemmuuden uupuminen aiheuttaa suuren riskin vanhemman väkivaltaiselle käytökselle ja lasten kaltoinkohteluun. Vanhemmuuden uupumus ei tarkoita sitä, ettei […]

Päivystys 31.1.-4.2.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 31.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 1.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 2.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 3.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 4.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Seminaari 23.3.2022: Omaishoitajan arki ja haastavat tunteet

Tunne voimavarasi -hanke järjestää 23.3.2022 väliseminaarin ’Omaishoitajan arki ja haastavat tunteet ’. Maksuton seminaari tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja omaishoitajille sekä omaishoidon parissa toimiville vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Tilaisuudessa kuullaan omaishoitajien ja asiantuntijoiden puheenvuoroja tunteista, kohtaamisesta, vertaisuudesta sekä voimavaroista. Paikka Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki ) ja verkossa Ilmoittautuminen 16.3 mennessä Surveypal -lomakkeella OHJELMA 12.30-12.50 Tilaisuuden avaus Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö, Omaishoitajaliitto 12.50-13.35   Uhkaavat tunteet ja tilanteet omaishoidon arjessa Liina Sointu, YTT, yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto 13.35-14.00 Tauko 14.00-14.45   Aidon kohtaamisen anatomia arjessa ja ammattilaisuudessa Maija Isosaari, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia 14.45-15.15 Omaishoito antaa ja vie voimavaroja Omaishoitajat kertovat kokemuksistaan 15.15-15.45 “En ole tunteideni kanssa yksin” -Tunne voimavarasi […]

Seminarium 30.3.2022: Berättelser från generationers källor

Ladda ner flyer pdf här Maria Akademis uppgift är bland annat att skapa en positiv diskussionskultur mellan olika generationer samt att främja förståelse och respekt för olika generationers berättelser, och hur man kan relatera till dem och förstå dem i dagens samhälle. Vår förhoppning med seminariet är att väcka deltagarna till insikt om sin egen personliga historia men också få syn på olika fenomen, som löper genom tiderna – vi vill öppna dörrar både bakåt och framåt för att tillsammans få en uppfattning om kontinuitet och förändring i dagens värld. Tid onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13-17 PROGRAM Konferencier: Jari […]

Päivystys 24.-28.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 24.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 25.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 26.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 27.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 28.1. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystys 17.-21.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 18.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 19.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 20.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 21.1. klo 13-15 Avoin linja p. 09 7562 2260

Haku auki koulutukseen: Tunnevaaka®-ryhmänohjaaja

Sinustako Tunnevaaka®-ryhmänohjaaja äitien vertaisryhmään? Maria Akatemian Tunnevaaka®-menetelmä tarjoaa apua äideille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn. Ryhmänohjaaja-koulutuksessa saat valmiudet ohjata 10 x 2 tunnin vertaistukiprosessia ja saat käyttöösi Tunnevaaka®-oppaan ja -mittarin työsi tueksi. Lue lisää maksullisesta koulutuksesta TÄSTÄ

Päivystys 10.-14.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 10.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 11.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 12.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 13.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 14.1. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 3.-5.1.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 3.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 4.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 5.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Hyvää loppiaista!