Helsinkiläisille äideille: TunneVaaka-itsetuntemusryhmä

Maria Akatemiassa on vuoden 2019 aikana alkamassa neljä itsetuntemusryhmää helsinkiläisille äideille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn. TunneVaaka©-ryhmä on Helsingin kaupungin tuella maksuton helsinkiläisille äideille. Menetelmänä on TunneVaaka©-oppaaseen perustuva dialoginen ja toiminnallinen itsetuntemus- ja tunnetyöskentely pienryhmässä. Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin: Kuka olen ihmisenä, naisena ja vanhempana? Millainen on sisäinen käsikirjoitukseni? Mistä tunteeni kumpuavat, ja miten ne liittyvät kasvutarinaani? Miten hallitsen tunteitani? Mihin kipeitä tunteita tarvitaan? Ensimmäinen ryhmä on alkamassa 4.3.2019. Lisätiedot TunneVaaka©-ryhmästä  tästä  Voit ilmoittautua ryhmään myös alustavasti: toimisto@maria-akatemia.fi, puh. 09 7562 2250

Katseita-blogissa: Ihmisen avaruudesta

”Kun olin kahdeksanvuotias, isäni kantoi työpaikaltaan filmiprojektorin, jolla heijastimme vanhempien makuuhuoneen seinään dokumenttielokuvan. Hetki on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen ja voin valehtelematta sanoa, että kahdeksanvuotiaan maailmani mullistui tavalla, joka on kantanut tähän päivään saakka ja joka oikeastaan muodostaa ajatteluni perustan.” ”Moni sanoo kokevansa voimattomuutta ison kuvan edessä: olemme vain merkityksettömiä hippuja avaruudessa. Ajatus voi olla pelottavakin ja voi olla helpompaa pysyä oman piknik-viltin kokoisissa raameissa. Kuitenkin sillä sisäisellä voimalla, mikä meillä on, yksikin ihminen voi liikuttaa maailmoja. Historiassamme on paljon esimerkkejä pienistä suurista ihmisistä, joiden teoilla on ollut ratkaiseva merkitys koko planeetallemme. Vastuu ja vaikuttaminen alkaa solutasolta ja etenee eetteriin. […]

Ehkäisevä väkivaltatyö: Keijun varjo -ryhmänohjaajan opas

Maria Akatemian Keijun varjo -hankkeessa (STEA 2016–2018) on kehitetty yhteistyössä Tyttöjen Talojen kanssa palveluita 15–28 -vuotiaille naisille, joilla on vaikeuksia tunnesäätelyn ja itseen tai muihin kohdistuvan väkivallan kanssa. Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä nuoria tuetaan tunteiden tunnistamisessa ja chatissa nuorilla on mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Keijun varjo -ryhmänohjaajan opas on julkaistu 13.2.2019. Tässä oppaassa on tietoa Keijun varjo -ryhmien käytännön toteuttamisesta, taustalla olevista ideoista sekä keskeisistä käsitteistä. Keijun varjo -ryhmänohjaajakoulutusta voi tiedustella Keijun varjon työntekijöiltä. Lataa tästä Keijun varjo -ryhmänohjaajan opas.

Ehkäisevä väkivaltatyö: päivystysajat 11.-15.2.2019

Huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan tunteet? Älä jää yksin. Naisen väkivaltaisuudesta on vaikea puhua. Autamme ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Ammattilaisille tarjoamme lisäksi koulutusta väkivaltakysymyksissä.

Tiedote: Keijun varjo -toiminta auttaa nuoria naisia väkivallan kysymyksissä

Maria Akatemian Keijun varjo -hankkeessa (STEA 2016–2018) on kehitetty yhteistyössä Tyttöjen Talojen kanssa palveluita 15–28 -vuotiaille naisille, joilla on vaikeuksia tunnesäätelyn ja itseen tai muihin kohdistuvan väkivallan kanssa. Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä nuoria tuetaan tunteiden tunnistamisessa ja chatissa nuorilla on mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Toiminnan pyrkimyksenä on ollut antaa nuorille naisille mahdollisuus puhua omista aggressioistaan ja vaikeista tunteistaan. Toiminnalla on vaikutettu nuorten vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden ilmaisuun varhaisessa vaiheessa, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvän väkivallan perinne on mahdollista katkaista. – Aggressio on hyvän palvelukseen valjastettuna elämänvoima, jolla on ydintehtävä elämän ylläpitämisessä. Väkivaltatyössä etsitään vallankäytön rajoja, kertoo Maria Akatemian kehittämispäällikkö Maria […]

Katseita-blogissa: Uran ja perheen yhteensovittaminen ‒ henkilökohtainen sekä yhteiskunnallinen haaste

”Uran ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat ajankohtaisia. Viimeisten kuukausien aikana on aihe ollut eri tulokulmista esillä niin päivälehdissä kuin uutisissa. Yleinen näkemys on, että uran ja muun elämän yhteensovittaminen on haasteellista ja vaikeaa. Haasteet korostuvat 28–57-vuotiailla naisilla, jotka kantavat päävastuun perhe-elämän organisoinnista. Suurimmat paineet liittyvät pikkulapsivaiheeseen, elämän ruuhkavuosiin.” ”Maria Akatemialla on kokemusperäistä ymmärrystä aiheesta. Ymmärrys pohjautuu naisten itsetuntemusryhmien ohjaamiseen uran ja perheen yhteensovittamisen teemalla.” Lue Maria Akatemian kouluttajien Eivor Wallinvirran ja Laura Perheentuvan blogikirjoitus tästä. Seuraava uran ja perheen yhteensovittamisen ryhmä alkaa 7.3.2019 klo 16.30. Lisätiedot ryhmästä tästä

Uutiskirje 1/2019: Kutsu seminaariin ja symposiumiin

Ajankohtainen keskustelu nuorten pahoinvoinnista ja ilmiöistä sen taustalla on tärkeää, että osaamme kääntää katseemme juurisyihin ja sen kautta pureutua työskentelemään nuorten kanssa kohti parempaa hyvinvointia ja integroitumista yhteiskuntaan. Meillä on vielä tehtävää, että jokainen apua tarvitseva nuori tulee kohdatuksi oman ongelmansa kanssa, ja että me eri toimijat muodostamme arjessa saumattomasti toimivan palveluintegraation avun takaamiseksi jokaiselle nuorelle. Yksi näkyvä oire pahoinvointiin on oma väkivaltainen käyttäytyminen, joko itseään tai muita kohtaan. Usein taustalla voi olla olla kiusaamiskokemus, lapsena itseään kohtaan kohdistunut väkivalta, köyhyys sekä läsnäolon ja yhteisen ajan vähentyminen sosiaalisen verkoston kanssa. Maria Akatemian STEA-rahoitteisessa Keijun varjo -hankkeessa (2016-2018) on pureuduttu yhteistyössä […]

Tiedote: Keijun varjo -hanke vastaa nuorten naisten pahoinvointiin

Maria Akatemiassa on tartuttu nuorten pahoinvointiin ja sen ratkaisemiseen kehittämällä uusia palveluita tytöille ja nuorille naisille, joilla on vaikeuksia tunnesäätelyn ja väkivallan kanssa. Keijun varjo -hankkeessa (STEA 2016–2018) kehitettiin yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, jossa tuetaan nuoria tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä kohti väkivallattomuutta. Hankkeen vertaisryhmissä väkivaltaa on käsitelty laajasti. Ryhmätoiminnassa nuoret ovat saaneet vertaiskokemuksia sekä ymmärrystä omiin vihan tunteisiin. Itseymmärryksen ja sukupolvitietoisuuden lisääntyminen ovat vähentäneet nuorten ahdistusta ja vahingollista käyttäytymistä. Keijun varjo -toiminnan pyrkimyksenä on ollut vaikuttaa nuorten vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden ilmaisuun riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvän väkivallan kierre on mahdollista katkaista […]

Tiedote: Haetaan uuteen hankkeeseen kahta projektityöntekijää

Maria Akatemia käynnistää Veikkauksen tuella kolmivuotisen Työnjanoon! hankkeen (2019-2021), jonka tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Hanke toteutetaan ensi vaiheessa Maria Akatemian toimipisteessä Helsingissä. Myöhemmässä vaiheessa hankkeen toimintaa toteutetaan myös Tampereen toimipisteessä. Haemme hankkeeseen kahta projektityöntekijää, jotka toimivat hankkeessa työparina. Keskeisiä työtehtäviä ovat • hankkeen toimintamallin rakentaminen ja kehittäminen • asiakastyö • viestintä ja verkostoyhteistyö • vertaistoimijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen Edellytämme sinulta: • soveltuvaa korkeakoulututkintoa • hankkeen kohderyhmän tuntemusta • itsenäistä ja kehittävää työotetta • kokemusta yksilötyöstä ja ryhmien ohjaamisesta • vahvoja […]

Kutsu: Keijun varjo -seminaari 13.2.2019

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan nuorten naisten väkivallan ilmiöstä ja väkivallan ehkäisemisestä Keijun varjo -seminaariin! Väkivalta on yhteiskunnallinen haaste. Sen varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on ihmissuhdealojen ammattilaisten vastuu ja velvollisuus. Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä tuetaan ja autetaan väkivaltaa käyttäviä tai sen käyttöä pelkääviä tyttöjä ja naisia pääsemään irti väkivaltaisesta käyttäytymisestä sekä koulutetaan ammattilaisia, joiden vastuulla on tunnistaa psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa asiakkaissaan, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Keijun varjo -hankkeessa (STEA 2016–2018) ennaltaehkäistiin tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa, vahvistettiin tunteiden tunnistamisen taitoja sekä tuettiin kehittymistä aikuisuuteen. Hanke kohdistui 15–28 -vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin, jotka ovat tehneet väkivaltaa itselleen tai muille tai […]

Ehkäisevä väkivaltatyö: avoin linja ja chat

Huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan tunteet? Älä jää yksin.  Naisen väkivaltaisuudesta on vaikea puhua. Autamme ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua.   Palvelumme ovat maksuttomia, toimimme Veikkauksen tuella.